หลังการเป็นสิ่งมีชีวิต (ความว่างเปล่า)
ฉันไม่ได้กลัวความตาย
แต่กลัว 
หลังจากการมีชีวิตนั้น
หากชีวิตหลังความตายคือการที่จะต้องอยู่ในความว่างเปล่าตลอดไป
ฉันกลัวความว่างเปล่า
เพราะเพียงไม่เคยได้สัมผัสมัน
ความไม่มีอะไร
ความมืด
ความเงียบ
ความสงบที่แท้จริง

ถ้าหากในความไม่มีอะไรนั้น
ฉันกลายเป็นความไม่มีอะไรในนั้น
มันก็คงจะไม่มีอะไร
แต่ถ้าหากให้จินตนาการถึงความรู้สึกของการเป็นความว่างเปล่า
คงจะไม่มีใครอธิบายสิ่งนั่นได้อย่างชัดเจน
เพราะสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งที่มีชื่อเรียก สิ่งที่เป็นสสารจับต้องได้
ไม่เคยเป็นความไม่มีอะไร ไม่เคยเป็นความว่างเปล่าอย่างแท้จริง
จึงไม่สามารถหยั่งถึง

ฉันไม่รู้
ฉันจึงกลัว


SHARE

Comments