บทกวีที่ต้องอ่านกลับหลัง! : ทางแยกเวลาในหน้าต่าง - อุเทน มหามิตร

ทางแยกเวลาในหน้าต่าง - ต่างหน้าในเวลาแยกทาง

สำหรับผลงานชิ้นนี้ กวีใช้กลวิธีจัดเรียงแบบสมมาตร หรืออ่านกลับหลัง (Reverse Poem) เป็นลูกเล่นในบางบท ส่วนตัวคิดว่านี่คือเทคนิคการนำเสนอที่ตีแผ่มายาคติที่ว่า ‘เป็นหนึ่งซึ่งไร้สอง’ เช่นเงาในกระจกที่ไม่อาจลอกเลียนรูปโฉมอันจับต้องได้ด้วยผัสสะ หน้าขวาบังอาจลอกเลียนหน้าซ้าย หรือหน้าซ้ายที่ลอกเลียนหน้าขวา บทไหนกันแน่ที่เป็นต้นแบบ? แต่ก็ทำสำเนาได้แค่รูปคำ ส่วนใจความผิดเพี้ยนไปหมด เช่นฝาแฝดหรือร่างโคลนนิ่ง, ไม่มีทางเหมือนกันโดยสัมบูรณ์
 

‘คืนสุดสิ้น
จริงเหนือความชิดใกล้
จางรอยในใจเลือนเยื่อใยบางขณะ

ขณะบางใยเยื่อเลือนใจในรอยจาง
ใกล้ชิดความเหนือจริง
สิ้นสุดคืน 


และนี่คือส่วนหนึ่งในคำนำ เมื่อลองอ่านกลับหลัง/ล่างขึ้นบน รายพยางค์ (ด้วยตัวเอง)
 
‘ฤดูเงาเหมือนเวลาเปลี่ยนเวลา
คนบางคนปล่อยมือเปลี่ยนร่ม
[..]
แผ่วโรยหมอกธารริมสวนหลังบ้าน
หญ้าหอม โนม สีกล่อง เก้าอี้ โต๊ะ
ขมกาแฟกลิ่นจางที่ปกภาพหนังสือ’
 

จั่วหัวมาแบบนี้ เรียกว่าทั้งเล่มถ้าลองอุตริสุ่มอ่านหน้าไหนขึ้นมา คำเดียวกันแค่สลับตำแหน่งอาจให้ความหมายที่ต่างไปจนน่าตกใจ ไม่แน่ คุณอาจบังเอิญเจอสารลับที่แม้แต่กวีเองก็ไม่ได้ตั้งใจออกแบบขึ้นมาด้วยซ้ำ บางบทรันทดเช่นเดียวกับการหวนระลึกถึงความทรงจำเก่าก่อน เพียงอยากสะท้อนภาพเงาดั้งเดิมให้เหมือนจริง แต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า


‘เช้าซ้ำหม่นรอยจำจันทร์หิน
สีจางม่านผืนบางโปร่งแสง
ควันรางรินฟางชื้นเศร้า
คลื่นโค้งโอบเงาทิวสนสงัด
-
สงัดทิวสนเงาโอบโค้งคลื่น
เศร้าชื้นฟืนฟางรินรางควัน
แสงโปร่งบางผืนม่านสีจาง
หิน จันทร์ จำรอยหม่นซ้ำเช้า’
 

ทบทับ ซับซ้อน ยอกย้อน ซ่อนความ
นี่คืองานชิ้นใหม่ของกวีผู้ถนัดการเล่นแร่แปรธาตุที่หาตัวจับยากคนหนึ่ง!
 

หนังสือ: ทางแยกเวลาในหน้าต่าง
ผู้เขียน: อุเทน มหามิตร
สำนักพิมพ์: P.S. Publishing
ชี้เป้าด่วน: Readery https://readery.co/9786168166147
SHARE
Writer
depetragarden
เพตรา วิเศษรังสี
Let us cultivate our garden — Voltaire ‘เสพศิลป์ เขียนกวี และมีชีวิต’ ติดตามความเคลื่อนไหวในเพจ www.facebook.com/petra.visetrangsri/

Comments