ฉันมีไฟ ฉันใฝ่ฝัน
ฉันมีไฟ ฉันใฝ่ฝัน
ครั้งเยาว์วัยใฝ่สร้างสรรค์วิมานใหญ่
ปรารถนาเป็นแรงเสริมเติมแรงไฟ
วิลาสล้ำเปี่ยมน้ำใจมิตรไมตรี
.
ฉันลงแรง ฉันแข็งขืน
ฉันหยัดยืนพร้อมเรียนรู้อยู่ที่นี่
พกแต่เพียงหัวใจใฝ่เสรี
กับวิชา ใช่มากมี มีแต่ใจ
.
ครูบีครับ ครูนุ่มครับ
ผมตื่นหลับกับชีวิตนิมิตใหม่
ผมเรียนรู้ ผมตื่นตน ผมคนไทย
ผมฝันใฝ่สร้างสังคมอุดมการณ์
.
ในบางครั้ง ผมพลั้งเผลอ
หลงละเมอเพ้อถึงซึ่งวันผ่าน
วันที่ผมเป็นนิสิตจิตเบิกบาน
แลกเปลี่ยนถ้อยถักร้อยสารสู่กันฟัง
.
ผมคิดถึง ผมคิดถึง
วันนี้ผมเฝ้ารำพึงถึงความหลัง
วันนี้ผมออกโบยบินอยู่ลำพัง
คงอีกไกลจะถึงฝั่งความหวังเรา
.
เอาหน่อยกอล์ฟ ฮึดขึ้นหน่อย
อย่าหลงคอยคนเติมฝันเหมือนวันเก่า
ต่อแต่นี้คือชีวิตลิขิตเรา
จะกี่ทุกข์ จะกี่เศร้า จงก้าวไป
.
ฉันมีไฟ ฉันใฝ่ฝัน
ครั้งเยาว์วัยใฝ่สร้างสรรค์วิมานใหญ่
ต่อแต่นี้จะฮึกเหิมเสริมแรงใจ
ยากแค่ไหนจะฝ่าฟันเพื่อฝันเราSHARE
Writer
golfpcr
Journalist, Activist
A human rights volunteer standing for community rights.

Comments