ความเห็นแก่ตัว
      คนเราทุกคนล้วนเห็นแก่ตัวกันทั้งหมดนั่นแหละ มันต่างกันแค่มีมากหรือมีน้อย บางคนก็มีมาก มากแบบมากชิบหายอะ แต่คนอย่างเราก็คงไม่ต่างจากเขามากเท่าไหร่หรอก การที่เราไปว่าคนแบบที่เราไม่ชอบแต่เราก็ทำแบบนั้น เราก็เห็นแก่ตัวเหมือนกับเขาอะแหละ เพราะมันไม่ได้ต่างไปจากสิ่งที่เขาทำเลย ไม่เลย ไม่ต่างกันเลยสักนิดเดียว ^^


55555555555555555555555555555555555
SHARE
Writer
lplorpor
don't know
เรื่องบางเรื่องเราไม่่รู้คงจะดีที่สุด

Comments