ปาฏิหารย์แห่งความรัก
“โดยพระเยซูคริสต์ “บรรดาคนตาบอดมองเห็นได้ พวกคนง่อยเดินได้ บรรดาคนที่เป็นโรคเรื้อนหายสะอาด บรรดาคนหูหนวกได้ยิน บรรดาคนตายเป็นขึ้น ละคนยากจนทั้งหลายได้รับข่าวดี”” (มัทธิว.11:5)

เหตุการณ์หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศาสนจักรของเรา แต่ผมต้องการถ่ายทอดเรื่องราวในเหตุการณ์นี้แก่ผู้อ่านทุกคน

ในอาณาจักรโรมันสมัยของกษัตริย์คลอดิอุสที่ 2 พระองค์มีนิสัยชอบข่มเหงรังแกผู้อื่น และมักบังคับให้ชาวโรมันเคารพสักการะเทพเจ้าทั้ง 12 องค์ และยังห้ามไม่ให้ชาวโรมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกคริสต์เตียน มีนักบุญผู้หนึ่งที่ชื่อวาเลนตินุส (Valentinus) ท่านเกิดความเลื่อมใสและศรัทธาต่อพระคริสต์เป็นอย่างมาก ถึงขนาดที่ท่านให้คำปฏิญาณว่าความตายหรือสิ่งใดก็ไม่มีวันพรากศรัทธาไปจากท่านได้ ด้วยการต่อต้านครั้งนี้จึงทำให้ท่านถูกขังคุก ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายได้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับท่าน ช่วงที่ท่านถูกขังอยู่ในคุก ผู้คุมขังขอให้ท่านช่วยสอนจูเลีย ผู้เป็นลูกสาวที่ตาบอดแต่กำเนิด ท่านได้สอนประวัติศาสตร์ การคิดคำนวณ และเล่าเรื่องพระเจ้าให้จูเลียฟัง ด้วยความฉลาดของจูเลียจึงทำให้สามารถรับรู้สิ่งต่างๆในโลกใบนี้ได้อย่างถ่องแท้ จูเลียรู้สึกเชื่อใจในตัววาเลนตินุสและมีความสุขมากเมื่ออยู่กับเขา

วันหนึ่งจูเลียถามวาเลนตินุสว่า “หากเราอธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าท่านจะทรงได้ยินเราไหม?” วาเลนตินุสตอบจูเลียว่า “พระองค์ได้ยินเราทุกคนแน่นอน” จูเลียถามวาเลนตินุสว่า “ท่านทราบหรือไม่ในทุกๆเช้าทุกๆเย็น ข้าทูลอธิษฐานขออะไร?...ข้าต้องการอยากจะมองเห็นในโลกใบนี้ และเห็นทุกๆอย่างที่ท่านเล่าให้ฟัง” วาเลนตินุสตอบจูเลียกลับว่า “พระเจ้าย่อมมอบแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ทุกคน แต่ต้องมีความเชื่อมั่นในพระองค์เท่านั้นเอง” ด้วยความเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้า จูเลียกับวาเลนตินุสจึงนั่งคุกเข่าและกุมมืออธิษฐานไปพร้อมๆกัน ขณะนั้นสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น มีแสงสว่างลอดเข้ามาในคุก เมื่อจูเลียค่อยๆลืมตาขึ้นก็สามารถมองเห็นได้!!! ทั้งสองกล่าวขอบคุณสิ่งมหัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงมอบให้ และเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นก็เป็นที่เลืองลือไปทั่วอาณาจักร

ในราตรีก่อนที่วาเลนตินุสจะถูกประหารโดยการตัดศรีษะ ท่านได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายให้แก่จูเลีย ในจดหมายลงท้ายด้วยข้อความว่า “From Your Valentine” ท่านเสียชีวิตในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 270 ศพของท่านถูกเก็บไว้ในโบสถ์พราซิเดส (Praxedes) ในกรุงโรมใกล้หลุมศพแห่งนั้นจูเลียได้ปลูกต้นอามันต์หรืออัลมอนต์สีชมพูเอาไว้ เพื่อมอบแด่วาเลนตินุสผู้เป็นที่รัก จนทุกวันนี้ต้นอามันต์ต้นนั้นจึงกลายมาเป็นตัวแทนแห่งความรักนิรันดร์และมิตรภาพอันแสนยาวนาน

นี้คือเรื่องราวปาฏิหาริย์อีกหนึ่งเรื่อง ของการมีความเชื่อและการให้ความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า ที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของความรักและมิตรภาพระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย เรื่องราวแห่งความอัศจรรย์ที่ก่อให้เกิดความปิติทางจิตวิญญาณ ที่สะท้อนออกมาให้เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนในทุกชนชาติ พระองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์ต่อบรรดาผู้ที่เชื่อและศรัทธาต่อพระองค์อยู่เสมอ ในยามที่คนเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์

เช่นกันกับที่พระองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์แก่จูเลีย ที่ทำให้ดวงตาที่มืดบอดของเธอ สามารถกลับมามองเห็นสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ได้อีกครั้ง ในยามที่เราต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆ เราสามารถพึ่งพาพระองค์ โดยอาศัยความเชื่อที่เรามีต่อพระองค์ พระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากปัญหาเหล่านั้น เราจะได้รับปาฏิหาริย์จากพระองค์อย่างที่เราคาดไม่ถึง ผมของจบในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน.

SHARE
Writer
Witcha
Writer
Story

Comments