ยาวนานเหลือเกินในความรู้สึก


อาจเป็นเพียงพยากรณ์อากาศที่ผิดพลาด
อาจเป็นเพียงแค่ฝนที่หลงฤดูกาล
อาจเป็นเพียงแค่ฝนที่กำลังพัดผ่านไป

อาจเป็นเพียงแค่นั้น
แต่กลับยาวนานเหลือเกินในความรู้สึก

เหมือนกับฤดูฝนที่ไม่มีวันสิ้นสุด
เหมือนกับพายุที่ไม่เคยพัดผ่านไป

ราวกับว่าฝนนั้นตกอยู่ในใจของฉัน

เสมอมา
และตลอดไป

ฤดูกาลที่หมุนเวียนผ่านเข้ามา
กลับนำพาความเศร้าทั้งหมด

..ปรากฎขึ้นในใจอีกครั้ง


สายฝนเหล่านั้นที่กำลังตกกระทบลงบนพื้นดิน
คงไม่ต่างอะไรจากก้อนความเศร้าขนาดยักษ์ที่กำลังถาโถมเข้ามาในใจของฉัน

อย่างไม่มีทางเลือก
และไม่เคยมี

ความเศร้าค่อยๆกัดกินตัวฉันที่ละเล็กที่ละน้อย
เหมือนกับพายุฝนที่ยังคงโปรยปรายลงมาอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุด

แต่สุดท้ายฝนไม่อาจคงอยู่ได้ตลอดไป
ในที่สุดฤดูฝนก็พัดผ่าน
เหลือไว้เพียงแค่ท้องฟ้าสีเทาผืนนั้น

ท้องฟ้ามืดครึ้ม ปราศจากฝน
แต่แปลกเหลือเกินที่ในใจของฉันรู้สึกราวกับพายุกำลังพัดพังทลายทุกอย่าง

ตัวฉัน
ใจฉัน
ถูกความเศร้าเข้าปกคลุม

แด่ความเศร้าที่มาพร้อมกับฝน และไม่เคยมลายหายไป

SHARE
Writer
lunar_
writer / traveler / human
even i wanna live no more, my letter make someone life feel worth to live for

Comments