"หากเมฆหมอกความคิดบดบังใจ...ย่อมมองไม่เห็นความจริงแท้ที่อยู่เบื้องหน้า"
จะเป็นอย่างไรหากเราไม่สามารถมองเห็นความงามของอาทิตย์อัสดงยามเย็น
...และยังไม่รู้สึกถึงความมีชีวิตเมื่อตื่นนอนยามเช้า
"เมื่อการรับรู้" สัมผัสแห่งความจริงแท้ซึ่งเชื่อมโยงชีวิตและลมหายใจเข้ากับธรรมชาติรอบตัว "สาบสูญไป" เหลือไว้เพียงแต่เศษเสี้ยวของความคิดคำนึงอันวุ่นวาย ซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลง ความเบื่อหน่าย สับสน และไร้พลัง จึงสามารถก้าวเดินเข้าสู่ห้องหัวใจได้อย่างง่ายดาย ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในชีวิตขึ้น
ในชีวิตประจำวันของมนุษย์
สามารถพบกับ "ภาวะแบบนี้ได้" โดยผ่านการไม่อยู่กับปัจจุบัน
ขาดการสนใจใส่ใจกับสิ่งที่กำลังทำ รวมทั้งปล่อยให้ใจไหลตามไปกับกระแสความคิดที่แล่นผ่านเข้ามา "อย่างไม่เท่าทัน" เพราะบ่อยครั้งเหลือเกินที่เราทั้งตีความ ประเมินตัดสิน "ทุกสิ่งรอบตัว" ผ่านชุดความคิดที่ใช้อย่างไม่ระมัดระวัง จนท้ายที่สุดกลับมาพบว่า...การตีความที่เกิดขึ้นนั้น "ห่างไกลความจริงเหลือเกิน" สร้างความทุกข์ให้กับชีวิตเรื่อยมา
การมีชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่า หรือ มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างแท้จริง
จึงไม่ใช่การมองโลกผ่านเลนส์ของความคิดความเชื่อ "จากอดีต"
ซึ่งมักส่งเสริมความถือตัว-ลดทอนความอ่อนน้อมถ่อมตน รวมทั้งพรากความรัก-ความเข้าใจให้ไกลห่างไป หากเปลี่ยนการวางใจเป็น "การสังเกต" เราย่อมเป็นอิสระจากการถูกจองจำด้วยความคิด และเปิดใจสัมผัสทุกสิ่งรอบตัวโดยไม่ถูกความคิดเจือปนจนหมองมัว
ใจที่กระจ่างชัดในการรับรู้
ย่อมไม่ตกเป็นทาสของเงาจากอดีตที่เคยหลอกหลอน
สามารถรับรู้ปรากฏการณ์ตรงหน้าด้วยความรักความเข้าใจได้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถตัดสินใจในท่าทีและทิศทางของการเอื้อเฟื้อต่อทั้งตนเองและผู้อื่น ดังนั้นชีวิตจึงมีอิสระอย่างมหาศาล ไม่ถูกกักขังด้วยความคิด ไม่ถูกบดบังด้วยเมฆหมอกของอคติ ไม่ถูกกั้นขวางจากความงดงามรอบตัว
เมื่อมีชีวิตอย่างแท้จริง
เราย่อมรับรู้ถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของความจริง
และความงดงามอย่างน่ามหัศจรรย์แห่งชีวิต ความพึงพอใจ
ความสงบสุขในชีวิตที่ครั้งหนึ่งเคยจากไป
"จะกลับคืนสู่หัวใจอีกครั้ง"
Gain The Counselor Office
๐ ปรึกษาเรื่องราวชีวิตกับนักจิตวิทยาการปรึกษา 
"เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างกลมกลืนตามความจริง"
 ๐ 
Facebook: Gain The Counselor - เกน : นักจิตวิทยาการปรึกษา
Twitter: GainTheCouns
SHARE
Written in this book
บทเรียนจากชีวิต - จิตวิทยาจากชีวิตประจำวัน
รวบรวมประสบการณ์และการเรียนรู้ โดยบอกเล่าผ่านมุมมองของศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษา
Writer
GainTheCounselor
นักจิตวิทยาการปรึกษา
สวัสดีครับผมชื่อ "เกน" เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาครับ ผมขอใช้พื้นที่แห่งนี้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในชีวิต ร่วมเดินทางและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ^^ Facebook Fanpage: Gain The Counselor - เกน : นักจิตวิทยาการปรึกษา www.facebook.com/GainTheCounselor

Comments