ความเท่าเทียม(ไม่)มีจริง
“ความเท่าเทียม(ไม่)มีอยู่จริง”
...หากเราจะหาความเท่าเทียมบนความแตกต่างที่ธรรมชาติสร้างให้เรามีหน้าตา เพศ ภาษา เชื้อชาติ หรือความคิดที่แตกต่างกัน ความเท่าเทียมคงไม่มีอยู่จริง เพราะในความเป็นจริงแล้ว
ผู้หญิง ไม่เท่ากับ ผู้ชาย
อ้วน ไม่เท่ากับ ผอม
ดำ ไม่เท่ากับ ขาว
จน ไม่เท่ากับ รวย
ทะเล ไม่เท่ากับ ภูเขา
พระอาทิตย์ ไม่เท่ากับ พระจันทร์
ร้อน ไม่เท่ากับ หนาว
...สิ่งเหล่านี้คือความไม่เหมือนกัน แม้กระทั่งฝาแฝดก็ยังมีสิ่งที่แตกต่างกัน ไม่มีสิ่งไหนดีกว่า หรือ แย่กว่า มีแต่มนุษย์ที่คิดกฏเกณฑ์แบ่งแยกและสร้างกติกาต่างๆขึ้นมาเองว่าสิ่งไหนดี หรือสิ่งไหนไม่ดี จนกลายเป็นค่านิยม ความเชื่อ ที่ส่งผลต่อกฏหมายหรือ การแสดงออกต่างๆที่มีต่อกันในชีวิตประจำวัน
...โลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่าง เราทุกคนเรียกร้องความเท่าเทียมและความเสมอภาค แต่เราเองก็ยังไม่ยอมรับความแตกต่างที่มีอยู่บนโลกนี้
...ในเมื่อเราไม่สามารถแก้ไขทุกสิ่งที่แตกต่างให้เหมือนกันได้ แม้ความเท่าเทียมจะ(ไม่)มีจริงในสังคม แต่เราทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนความคิดได้ด้วยการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันบนความแตกต่าง ปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนที่ตัวเองอยากถูกปฏิบัติ คงเป็นวิธีคิดที่ทำให้โลกของเราน่าอยู่กว่าเดิม
-มนุษย์ท่อ-
SHARE
Writer
SpidermanZ
🕳มนุษย์ท่อ🕳
👑T-H-I-S I-S M-Y L-I-F-E👑

Comments