แตก(ต่าง)
เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนในแต่ละวัน ความเข้าใจในแต่ละเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต่างกันด้วยเช่นกัน เปรียบเสมือนกลุ่มเพื่อนที่กำลังเลือกร้านอาหารสำหรับมื้อเย็น ที่ต่างคนต่างมีความต้องการที่ต่างกัน คนห้าคนอาจประกอบไปด้วยห้าความต้องการ คนยิ่งมากขึ้นความต้องการยิ่งมากขึ้น ความสับสน ความเข้าใจยิ่งมีมากตามไปด้วย เรื่องราวหนึ่งเรื่องอาจมีความเข้าใจที่ต่างต่างมากมายที่ึคาดเดาไม่ได้ ยกตัวอย่างภาพของเมืองหลวงที่แต่ละคนมองและคาดหวัง บางคนหวังเห็นเมืองที่ขับเคลื่อนประเทศได้ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การติดต่อซื้อขาย บางคนมองถึงพื้นที่ศูนย์กลางการบริหารประเทศของภาครัฐ บางคนมองเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม มันมีอีกมากมายหลากหลายมุม ที่มีทั้งที่เป็นกระแส ไม่เป็นกระแส ถูกมองข้าม ถูกสนับสนุน หรือถูกเหยียดหยาม เราจะข้ามสิ่งเหล่านี้ไปอย่างไร โดยไม่กระทบและหักล้างความคิดใคร ... เป็นไปไม่ได้เลย 
SHARE

Comments