จิตอาสา คืออะไร
          "จิตอาสา" คำที่คนส่วนมากเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้ว บ้างก็รู้จักความหมายที่แท้จริง บ้างก็รู้จักอย่างผิวเผินเท่านั้น แต่เมื่อนึกถึงคำว่าจิตอาสาแล้ว หลายคนก็คงนึกถึงภาพกลุ่มบุคคลที่มีความเสียสละ คอยทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม เช่น กลุ่มอาสาสมัครแจกถุงพระราชทานช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม หรือกลุ่มอาสาสมัครที่ร่วมมือกันทำความสะอาดถนน-ขุดลอกคูคลอง แต่ความหมายที่แท้จริงของคำว่าจิตอาสานั้น คืออะไรกันแน่
          คำว่า จิต หมายถึง ใจ, สิ่งที่ทำหน้าที่คิด นึก รับความรู้สึก และ คำว่า อาสา หมายถึง ทำโดยเต็มใจ, สมัครใจ
จิตอาสา หมายถึง การทำอะไรด้วยความเต็มใจและสมัครใจ
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

(อ้างอิงข้อมูลบางส่วน จาก https://www.posttoday.com/social/general/558992 และ https://dictionary.sanook.com/ และรูปภาพจาก https://unsplash.com)SHARE

Comments