กะไว้ว่า..จะลืมคุณ


เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า. .
เราได้ปิด StoryLog อันนี้มาเป็นเวลานานแสนนาน จนวันนี้เราได้เปิดมาอีกครั้ง
เราคิดว่าเราลืมคุณไปแล้ว...แต่มันไม่ใช่เลย
เรากลับตามคุณทุกอย่าง ทุกข้อความที่เราเคยเขียนถึงแม้ว่าวันนี้เราจะลบไปแล้วก็ตาม
.
สุดท้ายแล้ว...ต่อให้เราจะพยายามมานานกี่ปี
มันเหมือนไม่เคยมีผลเลย 
เอาใหม่วันนี้เราเริ่มใหม่
เราจะไม่พยายามทำให้คุณมีผลต่อใจเราอีก แต่เราแค่จะเก็บคุณไว้ในส่วนที่เราควรจะจำ ไม่เก็บความเจ็บปวด ไม่รื้อฟื้นในสิ่งที่มันแย่ และจะไม่พยายามทำให้มันมีผลต่อใจของเราอีก
ณ วันนี้ เราจะเป็นคนรู้จักกันที่ดีที่สุด

ฉันสัญญา!!

 SHARE
Writer
iWara
My time. My diary.
Waraporn L.

Comments