...ที่ทำได้
บางคำถาม...ที่ทำได้แค่การเฝ้าถามอยู่ในใจ
บางการมอง...ที่ทำได้แค่การเฝ้าดูอยู่ไกล ๆ

ไม่อาจเอ่ยถาม
ไม่อาจเข้าใกล้ไปมากกว่านี้

เพราะรู้ดีในคำตอบ
และเข้าใจในเรื่องที่เป็น
เมื่อทุกสิ่งที่เห็น
มันก็มีความชัดเจนอยู่ในตัว

ได้แต่เก็บบางความรู้สึกเอาไว้
และก็คงจะปล่อยได้เมื่อถึงเวลา

ก็แค่อยากขอเวลาอีกสักหน่อย
แล้วก็จะค่อย ๆ ปล่อยมันไปเอง

..............................

SHARE
Written in this book
ความคิด
Writer
KSuwan
ETC
ที่น่ีคือใคร...ฉันคือที่ไหน???

Comments