คนละเป้าหมาย ก็คงไปไม่ถึงจุดหมาย

เมื่อนายจ้างต้องการพนักงาน Full Time
แต่พนักงานกับทำงานแบ Part Time
สุดท้ายก็เลยเดินร่วมทางกัน
ต่อไปไม่ได้
.
เหมือนกันกับความรู้สึก
ของคน 2 คนนั่นแหละ
ที่คนหนึ่งตั้งใจจะให้ใจแบบ Full Time
แต่อีกคนกลับเข้ามาลองใจ
และหาความสุขเพียงแค่ Part Time เท่านั้น
สุดท้าย ก็ต้องแยกทางกันไป
.
.
บางทีการจะเดินร่วมทาง
กันไปได้ตลอดรอดฝั่ง
ไม่ว่าจะด้วยเรื่องงาน
หรือเรื่องความสัมพันธ์
.
.
เราก็ต้องเริ่มต้นจาก
การมี “เป้าหมาย” ที่ตรงกัน
ร่วมกันเสียก่อนตั้งแต่แรก
.

.
ดังนั้น ก่อนจะจับมือวางใจกับใคร
ก็ต้องถามใจตัวเองให้ดีด้วยว่า
เราแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าเขากับเรา
คิดจะใช้ชีวิตร่วมกัน
.
.
…ในทิศทางเดียวกัน…


บิว บันดาลใจ

SHARE
Writer
Bewbundanjai
Writer
Inspire ความคิด ให้ชีวิต Inspired แรงบันดาลใจสร้างได้ ด้วยการเริ่มแบ่งปัน FB : บิว บันดาลใจ

Comments