Dead Zone
.: อยากตายว้้ะ เหนื่อย 
..: ตายยังไงว่ะ 
.: กรีดข้อมือตัวเองมั้ง ไม่ก็กินยา 
..: กรีดข้อมือกลัวเจ็บว้ะ กว่าจะตาย กินยานี่ดี 
.: เหนื่อยจนไม่อยากลืมตาตื่นขึ้นมาเลยว้ะ (ความรู้สึกไม่อยากตื่นแล้ว)
..: เออ แม่ง กูว่าใกล้ถึงเวลาของมึงแล้วละ 
.: ตายไปจะได้จบๆ 
..: ตายไปแล้วมันจะจบจริงหรอว้ะ 
.: ตายแบบไหนที่ไม่ทรมานว้ะ (ในหัวคิดถึงวิธีการแบบต่างๆ)
.: กูเหนื่อยมากว้ะกับการพยายาม
..: มึงทำดีที่สุดแล้ว
...: มึงยังต้องอยู่ 
.: กูทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยว่ะ 
..:ก็มึงไม่ได้เรื่อง 
..: ถ้าจะตายจริงมึงจะตายแบบไหนว้ะ
.: กูคิดอยู่ 5555 


#DTZ


SHARE
Written in this book
DTZ
Writer
TheDuck2710
writer
NOT About

Comments

decemmoon
7 months ago
Please live ...
Reply