ความสำเร็จ 🙂
เอาตัวเองไปอยู่ ณ จุดต่างๆ
เพียงเพื่อพบกับหนทางที่นำพาสู่ความล้มเหลว
ซ้ำแล้วซ้ำเล่า...
และจนกว่าจะหมดหนทางสู่ความล้มเหลวนั้น
คงจะมีสักทาง...ที่นำไปสู่ความสำเร็จ

"แล้วความสำเร็จคืออะไร"
จึงกลายเป็นคำถามที่มักจะผุดขึ้นมาเสมอ

ไม่รู้ว่าความสำเร็จมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับชีวิต
ที่เราพยายามนิยาม ปลายทางที่เดินด้วยคำๆนี้
จนบางที ปลายทางที่ไม่ค่อยชัดเจน
หรือที่ไม่เคยมองเห็นเลยของคนบางคน
อาจหมายความว่าเขาไม่มีวันหรือยาก
ที่จะสำผัสกับคำว่า ความสำเร็จ

เมื่อคนในสังคมให้ความนิยมกับคำว่า"ความสำเร็จ"
จนกลายเป็นการให้คำนิยามกับปลายทางของชีวิต
แต่บางครั้งชีวิตของคนบางคน
มันไม่ได้เข้าข่ายใดๆ กับความนิยมนั้น
แตกต่างทั้งปัจจัย และเงื่อนไขในชีวิต
จึงไม่ง่ายเลยที่จะปรับเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิต
เพียงเพื่อพยายามให้ตัวเองเข้าใกล้ให้มากที่สุด
กับคำว่า "ความสำเร็จ" ที่คนเหล่านั้นเขานิยมกัน
แล้วจึงวนกลับมาสู่คำถามเดิม 
 "ความสำเร็จคืออะไร"...
ความรู้ เงินทอง ชื่อเสียง 
คงจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในใจหลายๆคน
แน่นอน เราต่างก็รู้สึกว่ามันยากลำบากเหลือเกิน
ไม่มีความง่ายดายใดๆเลย
ที่จะครอบครององค์ประกอบเหล่านั้น
แต่...ยังมีอีกหนึ่งอย่าง
อีกหนึ่งคำนิยามของความสำเร็จ
ในทุกๆก้าวที่ก้าวไป และในทุกๆสิ่งที่ได้สัมผัส
คือองค์ประกอบหนึ่งที่เรียกว่า "ความสุข"
ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครองได้ง่ายที่สุดแล้ว... 🙂


If you're happy and you know it ...clap your hand ...👏👏
If you're happy and you know it ...clap your hand ...👏👏
If you're happy and you know it then your face will really show it
If you're happy and you know it ...clap your hand ...👏👏
🙂🙂🙂
SHARE

Comments