ทางออกของขยะนิวเคลียร์ของNEK
จากตอนที่แล้ว วิกฤตขยะนิวเคลียร์ของ NEK ที่จะมีการสร้างบังเกอร์และหลุมเก็บขยะนิวเคลียร์ ที่ภูเขา Trgovska Gora ทำให้NEK ต้องหาทางออกอื่น ทางออกแรกที่มีการคิด คือการหาที่เก็บขยะนิวเคลียร์แห่งใหม่ ที่จะไม่กระทบต่อแหล่งน้ำหรือระบบนิเวศสำคัญของประเทศโครเอเชีย และ ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ซึ่งแน่นอนว่า ถ้าในกรณีนี้ NEK กำลังเผชิญการต่อต้านจากทั่วสารทิศ ทำให้การหาที่เก็บใหม่ ค่อนข้างจะเป็นงานที่ยากมาก ที่จะหาที่ๆใหม่ แทน Trgovska Gora แม้ว่าที่ Trgovska Gora จะมีหลุมหลบภัยอยู่แล้ว อีกทางออกคือ NEK ต้องปรับตัวในการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ NEK ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิชชั่น ซึ่งต้องพึ่งยูเรเนียม และ พลูโตเนียม ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคนิวตรอนไปกระทบกับนิวเคลียสของยูเรเนียมในสภาวะที่เหมาะสม ทำให้นิวเคลียสของยูเรเนียมแตกออกเป็นธาตุใหม่สองชนิดที่เป็นธาตุกัมมันตรังสีพร้อมทั้งให้พลังงานและนิวตรอนที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย ธาตุใหม่สองชนิดที่เกิดจากการแตกตัวของยูเรเนียมนี้เองเรียกว่า กากกัมมันตรังสี ซึ่งจะติดอยู่ในเม็ดเชื้อเพลิง และ กากกัมมันตรังสีก็คือขยะนิวเคลียร์ที่NEK ได้มานั้นเอง ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาถาวรสำหรับขยะนิวเคลียร์ และ อาจจะเป็นการแก้ปัญหา การสิ้นเปลืองในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ที่ต้องพึ่งยูเรเนียม มีคนนำเสนอให้NEK ใช้การผลิตแบบฟิวชั่น ที่กำลังได้รับการพัฒนาและนิยมสำหรับเครื่องปฏิกรณ์รุ่นใหม่ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งพลังงานแบบฟิวชั่นนอกจากจะไม่ใช่ยูเรเนียม และ พลูโตเนียมแล้ว ยังไม่สร้าง กากกัมมันตรังสี ที่เป็นขยะนิวเคลียร์อีกด้วย รวมถึงลดความเสี่ยงของฝุ่นรังสีนิวเคลียร์ ซึ่งความจริงแล้ว โรงไฟฟ้าแบบฟิวชั่นไม่สามารถที่จะสร้าง ฝุ่นรังสีนิวเคลียร์ได้ ปกติ ฝุ่นรังสีนิวเคลียร์จะเกิดจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์เท่านั้น แม้แต่นิวเคลียร์ฟิชชั้น ก็สร้างมันไม่มาก หรือ แถบจะไม่สร้างมันเลย ดังนั้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบฟิวชั่น จึงน่าจะเป็นทางออกของNEK เหมือนที่เลสลี ดีวานกำลังหาทางออกให้ในเรื่องนี้ ข้อเสนอที่ให้NEK ผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์จากฟิวชั่น จึงเหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะสถานการณ์ใด
ส่วนวิกฤตขยะนิวเคลียร์ Trgovska Gora สำหรับขยะนิวเคลียร์ที่ออกมาแล้ว และไม่สามารถเก็บในที่ๆเดิมได้แล้ว บางทีNEK อาจจำเป็นต้องหาพื้นที่เก็บในต่างประเทศ เช่น รัสเซีย เยอรมัน เป็นต้น เพื่อปกป้องนิเวศของตน อาจจำเป็นต้องยอมเสียงบประมาณเพื่อจัดการขยะนิวเคลียร์ และ ขณะเดียวกันก็ต้องรีบเริ่มให้เตาปฏิกรณ์แบบดีวานของนิวเคลียร์ฟิวชั่นสามารถนำมาถูกใช้งานในการผลิตไฟฟ้าของNEK 
SHARE

Comments