ฝนไม่เคยตกตลอดทั้งปี มันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
ถ้าเปรียบฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่โหดร้าย
ขอให้เตือนตัวเองเอาไว้เสมอว่า... เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

ถ้าเปรียบฤดูฝนเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์
ขอให้นึกเอาไว้เสมอว่า... เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

ถ้าเปรียบความทุกข์เป็นเสมือนฤดูกาล
ขอให้จำเอาไว้เสมอว่า... เดี๋ยวมันก็ผ่านไป


ไม่มีอะไรที่จะคงอยู่กับเราไปตลอด
ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป
ความสุขและความทุกข์ก็เช่นกัน
ถึงช่วงเวลานี้จะมีความสุขแค่ไหน
สุดท้ายแล้ว เวลาก็จะผ่านไป...
ในทางกลับกัน ถึงจะทุกข์แค่ไหน
สุดท้ายแล้ว เวลามันก็ต้องผ่านไป...
เราคงจะหยุดหรือข้ามผ่านเวลาไม่ได้หรอก
แต่สิ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกช่วงเวลา


#DRP
SHARE
Written in this book
I AM THINKING
คุณกำลังคิดอะไรอยู่? ส่วนผม กำลังคิดว่า...
Writer
DRP
Writer
“ประสบการณ์ของเราจะมีคุณค่า เมื่อมันถูกแชร์ให้แก่ผู้อื่น”

Comments