โสด สวย เกษียณเลือกได้ (วางแผนการเงินฉบับมือใหม่)
จากข้อมูลของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าในปีหน้าประเทศไทยจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 1.5 ล้านคน โดยเฉพาะผู้หญิงตัวคนเดียว จะมีเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 5.6 ล้านคน แนวโน้มขึ้นคานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาวโสดอย่างเราต้องรีบวางแผนเก็บเงินแล้วละ อีกหน่อยแก่ตัวไปจะได้หายห่วง ไม่มีผู้ ไม่ลูกหลาน ก็ยังสวยๆรวยๆได้ มาเริ่มกันเลย !

ถามตัวเองว่าไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหน

ถ้าคุณเป็นคนเข้ากับคนอื่นยาก ชอบพูดคุยกับแค่กับเพื่อนฝูงตัวเอง ค่อนข้างเก็บตัว การเช่าบ้านอยู่กับเพื่อน จะตอบโจทย์คุณที่สุด

โดยค่าใช้จ่ายเช่าบ้านต่อเดือนจะราวๆ 15,000 – 45,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับทำเล ค่าแม่บ้าน 15,000 ต่อเดือน หารจำนวนเพื่อนที่มาอาศัยอยู่ด้วยกัน ในกรณีนี้ขอยกตัวอย่างเป็น 3 คน เท่ากับ (45,000 + 15,000)  3 = 20,000 ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆตีเดือนละ 20,000 บาท
เท่ากับว่าถ้าเกษียณต่อ 60 ปี คิดว่าจะใช้ชีวิตต่อถึง 90 ปี หลังเกษียณ 30 ปีนั้น เราต้องใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (40,000 x 12) x30 = 14 ล้านบาท 4 แสนบาท โดยประมาณ

ถ้าคุณเป็นคนขี้เหงา เฮฮา ชอบสังสรรค์ การพักบ้านพักคนชนรา จะตอบโจทย์คุณที่สุด

โดยค่าใช้จ่ายไม่สูงนักอยู่ที่เดือนละประมาณ 1,500-2,000 บาท แต่ส่วนใหญ่จะเต็ม ต้องรีบจองก่อนนะ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆตีเดือนละ 20,000 บาทเท่ากัน
วิธีคิดก็เหมือนเดิมถ้าเกษียณต่อ 60 ปี คิดว่าจะใช้ชีวิตต่อถึง 90 ปี หลังเกษียณ 30 ปีนั้น เราต้องใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (22,000 x 12) x30 = 7 ล้าน 9 แสนบาท โดยประมาณ

ถ้าคุณเป็นคนชอบปลีกวิเวก ไม่อยากยุ่งกับใคร การเช่าห้องและจ้างผู้ดูแล จะตอบโจทย์คุณที่สุด

โดยค่าใช้จ่ายเช่าห้องต่อเดือนจะราวๆ 4,000 – 20,000 บาท เงินเดือนของผู้ดูแล 10,000 – 15,000 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆตีเดือนละ 20,000 เท่ากับว่าถ้าเกษียณต่อ 60 ปี คิดว่าจะใช้ชีวิตต่อถึง 90 ปี หลังเกษียณ 30 ปีนั้น เราต้องใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ((15,000 + 20,000 + 20,000) x 12 ) x 30 = 34 ล้านบาท โดยประมาณ

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ โดยยึดสูตร
ค่าใช้จ่าต่อเดือน x จำนวนปีที่คาดว่าจะใช้ชีวิต = จำนวนเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ

SHARE
Writer
lethia
Writer
Be sad like an artist

Comments