จิตของใจ
อาจเพราะเราอยู่ในสังคมที่ยึดติดกรอบและถูกประเมินคุณค่าผ่านสายตาของคนภายนอก

เราผ่านชีวิตมาจวนเลขสามต้นๆ ซึ่งเรามองว่านี่คือ "ครึ่งชีวิต" ของเราแล้ว แม้จะดูเหมือนแค่ครึ่งทาง แต่เรื่องราวที่เราผ่านพบมาและหล่อหลอมให้เราเป็นเราได้และยังมีชีวิตอยู่มาจนทุกวันนี้ เราถือว่าเป็นคุณค่าแห่งชีวิตมาก เราค่อนข้างมีความเห็นและวิถีทางแห่งชีวิตที่แตกต่าง เห็นต่างจากพ่อแม่ของเรามาก มากเสียจนเราก็อึดอึดที่ไม่สามารถทำให้พ่อแม่เปิดใจและให้โอกาสในการก้าวเดินไปในวิถีทางที่หัวใจเราเรียกร้องได้ หลายครั้งเราถามพ่อแม่ว่่า "ทำไมเราจะต้องให้ค่ากับความคิดและสายตาของคนภายนอกครอบครัวมากกว่าความสุขของคนในครอบครัวด้วยละ?" ทำไมจะต้องให้คนนอกครอบครัวมามีอิทธิพลต่อครอบครัวเรา 

ไม่รู้ว่ามีครอบครัวใครเป็นแบบนี้หรือเปล่า หากมี อยากให้มาแชร์กันนะ

SHARE
Writer
WinglessHuman
writing
จงศรัทธาในตัวเองและโอบกอดตัวเองด้วยความรัก

Comments