Timeline
วันนี้ครบ2ปีแล้ว 7-9-2017

ฉันยังจำมันได้้ดี
เรื่องราวเหล่านั้น
ที่ไม่ควรเกิด
รักที่ไม่ควรรัก
ทว่าคู่ควรกับความรัก

ฉันไม่อาจเพิกเฉยหรือละทิ้ง
ความรู้สึกเหล่านั้นได้
มันงดงามทว่าน่าเศร้า
มันเจ็บปวดทว่ายินดี
มันมืดมิดทว่าสว่างไสว
มันสับสนทว่ามั่นใจ
มันเป็นความรู้สึกที่ต้องฝืน
ฝืนให้ ไม่รัก
แล้วฉันก็เลิกฝืน
ยอมจำนนกับทุกสิ่ง
เหมือนทำในสิ่งผิด
แต่ใจบอกว่ามันถูกต้อง

และหลังจากวันนี้
เธอจะพบกับความเจ็บปวดอย่างสาหัส
ทว่ามันจะทำให้เธอเติบโตขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมา
เธอพร้อมไหม?
ฉันพร้อม...พร้อมที่จะรักอย่างไร้เงื่อนไข
แม้รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะยาก
ทว่าฉันจะไป เดินตามเสียงภายในของฉัน
หัวใจ จิตวิญญาณ ของเรา

ฉันเดินมาเรื่อยๆ ในทุกๆวัน
มันเจ็บ จนในบางวัน
ฉันคิดว่าจะพอ มันเจ็บเกินไป
ทว่ามันเจ็บกว่า เมื่อคิดหันหลัง
มันมาไกลเกินกว่าที่จะกลับ

จนมาถึงวันนี้...
ฉันไม่สน
ว่าจะมีใครมาเดินข้างกันหรือไม่
วันสุดท้ายจะเป็นอย่างไร
จะสมหวังหรือผิดหวัง

ได้ซื่อสัตย์กับหัวใจตนเอง
เท่านั้นพอ.
#AiJOY
SHARE
Writer
AiTwin
Writer
แนะนำ แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ตั้งคำถาม~หาคำตอบ

Comments