หนังสือหนึ่งเล่มกับความสำเร็จ
หากเปรียบหนังสือเล่มนี้เป็นชีวิตของเรา ความสำเร็จของหนังสือคือการมียอดขายและได้ตีพิมพ์ไปทั่วโลก คำถามคือทำไมหนังสือถึงประสบความสำเร็จได้ 
ส่วนประกอบที่ทำให้หนังสือประสบความสำเร็จกลับไม่ใช่เนื้อหาภายในเพียงอย่างเดียว แต่ต้องใช้ปัจจัยในด้านต่างๆทั้ง ความรู้ทั้งด้านการออกแบบ ความสวยงามของรูปหน้าปก การจัดหน้า ภาพที่แทรกไปกับเนื้อหา 
ความรู้ในด้านการขาย การทำการตลาดเพื่อให้หนังสือเป็นที่รู้จัก สุดท้ายการใส่ใจที่มีต่อผู้อ่าน คุณภาพของกระดาษที่ใช้ ความแข็งแรงของการเข้าเล่ม
.
หากเปรียบดั่งชีวิต ความรู้เพียงด้านเดียว ไม่สามารถนำพาไปถึงเป้าหมายได้ ต้องอาศัยความรู้ที่หลากหลายนำมาบูรณาการณ์ เพืื่อให้เกิดความรู้ทีี่สามารถนำไปต่่อยอดสู่เป้้าหมายเพียงอย่างเดียว 
.
ในวันที่เรารู้สึกว่าเราเดินมาผิดทาง เรียนผิดเรื่อง ตัดสินใจผิดพลาด ขอให้รู้ไว้ว่าทุกอย่างเป็นส่วนประกอบของเรื่องราวที่นำเราไปสู่สิ่งที่เราจะเป็นหรือทำในอนาคต
.
สุดท้ายในทางที่เราเลือกเดิน สิ่งสำคัญคือการใส่ใจถึงผู้อื่น ดั่งหนังสือที่ใส่ใจถึงผู้อ่าน 

หนังสือที่ดีย่อมใส่ใจในทุกรายละเอียดของผู้อ่าน 
การกระทำที่ดีย่อมใส่ใจในรายละเอียดของผู้อื่น 11.08.62

SHARE
Written in this book
Notes to my self.
เราตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่บีบบังคับ ให้เรานั้นหลงลืมอะไรบางอย่าง นั้นคือ ตนเอง . โปรดจงรู้ว่าเมื่อคุณนั้นเข้ามาอ่าน เรากำลังค้นหาตัวเองไปพร้อมกัน

Comments