ตอนหนึ่งว่าด้วยเรื่อง 'รัก'

"การรัก"
ขอแค่ได้รักอย่างเดียวก็พอ
ไม่ต้องสนใจว่าอีกฝ่าย
จะคิดอย่างไรกับเรา
นี่คือการทุ่มเทให้กับความรัก

การรัก คือ ธุระของคุณ
แต่เรื่องที่อีกฝ่ายจะตอบแทน
ความรักของคุณอย่างไรนั้น
เป็นธุระของเขา

สิ่งที่คุณทำได้คือ 'แยกแยะธุระ'
และเป็นฝ่าย 'รักก่อน' ก็เท่านั้น...: ฟรอมม์

เพียงตอนหนึ่งจากหนังสือ #กล้าที่จะถูกเกลียด2 
SHARE
Written in this book
Bantuek By กูนี่แหละเขียน
คนเรามีทั้งช่วงดีและไม่ดี บางคนทุกข์ บางคนท้อ แต่อย่ารอให้มันนานจนกัดกร่อยใจ ถ้าใจยังบอกว่า 'สู้ไหว' ก็ขอให้คุณจงลุกขึ้นสู้เดินต่อไป แค่เดินต่อไป แต่นั้นจริง ๆ
Writer
Bantuek28
Bantuek28
สวัสดี สบายดีไหม? วันนี้ได้ทำอะไร พักผ่อนบ้างได้ไหม แค่หลับตา

Comments