เพลงของเรา
" ทำไมยังฟังเพลงเดิมของเรา "
 : ทำไมน่ะหรอ
   เพราะเพลง เป็นสิ่งที่สื่อถึงทุกอย่างได้โดยที่เราไม่ต้องพูด เพียงแค่เปิดฟัง สัมผัส ความรู้สึก ความคิด ย้อนกลับมา เหมือนวันแรกที่เปิดฟัง เคยรู้สึกแบบไหน ก็ยังรู้สึกแบบนั้น ความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนไป 


    แต่จริงๆแล้ว เหตุผลไม่มีอะไรมากหรอก 
เราแค่คิดถึงวันก่อนๆ 
เราแค่คิดถึงเธอ  

              
SHARE

Comments