เชื่อในส่วนดี
อะไรในเราที่เราสร้างได้
แล้วทำให้เป็นนิสัยที่ดีขึ้นได้
เราควรทำ
.
เช่นเราอยากเป็นคนพูดเพราะ
เราก็พยายามพูดคำดีๆ
เราอยากเป็นคนซื่อสัตย์
เราก็พยายามจริงใจไม่หวั่นไหวง่ายๆ
เราอยากเป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่
เราก็พยายามไม่เอาตัวเองไปใกล้ความเสี่ยง
เราอยากเป็นคนที่ใครๆก็เอ็นดู
เราก็พยายามยิ้มง่ายๆแล้วให้เกียรติคนอื่น
.
.
.การพยายามเป็นคนที่น่ารัก
และดีขึ้นไม่เคยไร้ค่า
เพราะวันนึง...ความดีเหล่านี้
ที่เราคอยปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ
จะทำคนรอบข้างชอบในตัวเรา
.
สังเกต..เราชอบน้องคนนี้เพราะน้องคนนี้ใจดี
พูดเพราะ น้องมีสติ น้องใจเย็น เป็นต้น
.

การเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะ
ทุกความดีล้วนมีคำว่าพยายามเสมอ
.
วันนึง...จะเห็นผล
เพราะในวันที่เราไม่มีอะไรเทียบเทียมใคร
ในด้านกายภาพ
ด้านนิสัยจะเป็นตัวช่วยเรา
ให้ใครหลายคนรู้สึกเอ็นดู
เห็นไหมนิสัยดีๆที่เราพยายามทำ
มันมีผลสวยงามเพีงใด
.
เหมือนที่เรารักใครสักคน
แล้วเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ
ในทางเดียวกัน
ใครหลายคนก็รักเรา
เพราะเชื่อในส่วนดีของเราอยู่เสมอก็เป็นได้
.
.
เหมือนกันเลย...เหมือนกัน

SHARE
Writer
DreamerGlint
Imaginery
จักรวาลกว้างใหญ่เพียงไหน ทุกสิ่งมีเหตุผลเสมอ

Comments