"ยิ่งควบคุม...จิตใจยิ่งตึงเครียดและไม่สงบสุข"
ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์
ก็ล้วนเป็น "ภาวะ" ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุและปัจจัยที่พอเหมาะลงตัว
ไม่ใช่สิ่งที่เราจะใช้ "ความคาดหวัง"
ไปฉุดดึงและเหนี่ยวรั้งให้ภาวะที่ใจปรารถนานั้นกำเนิดขึ้นได้
การพยายามผลักไสหรือหลบหนีจากภาวะทางใจที่ไม่ต้องการ จึงเปรียบได้กับต้นไม้ต้นหนึ่งที่เราไม่สามารถไปตะโกนสั่งให้ผลิดอกและออกผลได้ตามใจต้องการ เราจึงทำได้เพียง "ดูแล" ผ่านการรดน้ำ พรวนดิน ให้ปุ๋ย
ใจมนุษย์เองก็เช่นกัน
เราไม่สามารถไปบงการหรือครอบงำ ให้เกิดภาวะที่สุขสบาย
แต่เราสามารถเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับสิ่งตรงหน้า "ด้วยความสนใจอย่างลึกซึ้ง" คล้ายกับประโยคที่กล่าวว่า "ทำสิ่งนี้...เหมือนเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ทำ" ซึ่งสอดคล้องกับความจริง เพราะไม่ว่าเราจะทำสิ่งใด สิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นเพียงแค่ "ครั้งเดียว" และสดใหม่เสมอ ใจที่ให้ความสนใจต่อสิ่งที่กำลังปฏิบัติอยู่ "จึงเป็นใจที่สดใหม่และเปี่ยมล้นด้วยพลัง" 
การวางใจเช่นนี้จึงเปรียบได้กับการรดน้ำดูแลต้นไม้ "เพียงอยู่กับปัจจุบัน" ก็นับว่าเป็นภาวะแห่งการเกื้ลกูลดูแล "หล่อเลี้ยงใจ"
ซึ่งเป็นวิถีแห่งความงอกงามไปในตัว
อันนำมาซึ่ง "ความสงบสุข" อย่างเป็นธรรมชาติ
โดยมิต้องใช้วิธีที่ฝืนธรรมชาตินั่นคือ "การคาดหวัง"
ซึ่งกลับกลายเป็นการบีบคั้นและทารุณหัวใจ
ให้อยู่ในภาวะหม่นหมองทุกข์ตรม
Gain The Counselor Office @Innovative Village 
๐ ปรึกษาปัญหาชีวิตกับนักจิตวิทยาการปรึกษา 
"เข้าใจชีวิต เพื่อการปรับตัวอย่างตระหนักรู้" ๐ 
Facebook: Gain The Counselor - เกน : นักจิตวิทยาการปรึกษา
Twitter: GainTheCouns
SHARE
Written in this book
บทเรียนจากชีวิต - จิตวิทยาจากชีวิตประจำวัน
รวบรวมประสบการณ์และการเรียนรู้ โดยบอกเล่าผ่านมุมมองของศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษา
Writer
GainTheCounselor
นักจิตวิทยาการปรึกษา
สวัสดีครับผมชื่อ "เกน" เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาครับ ผมขอใช้พื้นที่แห่งนี้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในชีวิต ร่วมเดินทางและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ^^ Facebook Fanpage: Gain The Counselor - เกน : นักจิตวิทยาการปรึกษา www.facebook.com/GainTheCounselor

Comments

FantajiJung
12 months ago
อย่า คาดหวัง ใช้ไหมคะ
Reply
GainTheCounselor
12 months ago
เท่าทัน​ความ​คาดหวัง​และ​อยู่​กับ​สิ่ง​ที่​กำลัง​ทำอยู่​อย่าง​เต็มที่​ ก็​ช่วย​ให้​เรา​สามารถ​ใช้​ชีวิต​ได้​อย่าง​อิสระ​ ไม่​ตกอยู่​ภายใต้​การ​บงการ​ของ​ความ​คาดหวัง​ครับ​ ^^