เจ้านกเอ๋ย..
เจ้านกเอ๋ย.. ขนเจ้า ช่างงามนัก

เจ้านกเอ๋ย.. ปีกเจ้า แข็งแกร่งยิ่ง

เจ้านกเอ๋ย.. เจ้าจงระวัง ฝูงหมาป่า

เจ้านกเอ๋ย.. เจ้าจงรักนวล สงวนตัว

เจ้านกเอ๋ย.. เจ้าจงอย่า พรากจากฝูง

เจ้านกเอ๋ย.. อย่าได้ยอม ใครกระชาก

เจ้านกเอ๋ย.. แม้ใครพราก เจ้าอย่ายอม

เจ้านกเอ๋ย.. เจ้านกเอ๋ย..

เจ้านกเอ๋ยจงฟังข้า
ฝูงหมาป่าเฝ้ามองเจ้า
รอกระชากรอชำเรา
เจ้ายังเยาว์จงระวัง

เจ้านกเอ๋ยข้าเสียดาย
ความละอายเป็นสิ่งดี
เขากระชากเขาย่ำยี
เขาเสียดสีให้เจ้ายอม

เจ้านกเอ๋ยเจ้าอย่าหลง
คำชื่นชมคำพูดจา
แสงสีเสียงโลกมายา
ลดราคาตัวตนเจ้า

แด่.. นกน้อยผู้น่ารัก
SHARE
Written in this book
บันทึกเรื่องเล่าในปาตานี
เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความที่สะท้อนสังคมปาตานีผ่านตัวอักษรง่ายๆ พร้อมคำวิพากษ์ที่ตรงไปตรงมา บันทึกเรื่องราวก่อนการปลดปล่อย บันทึกเรื่องราวระหว่างการต่อสู้ "เพราะทุกเรื่องราวมีความสำคัญ การจดบันทึกมัน จะต้องสำคัญยิ่งกว่า"
Writer
PataniEcon
เศรษฐปตานี
บทความสะท้อนเศรษฐศาสตร์การเมืองปาตานี

Comments