สติปัญญาไม่ได้มอบความมั่นใจ มันมีให้ก็แต่ความสงสัยอันไม่มีที่สิ้นสุด
เริ่มจากไม่เชื่อ
เริ่มแปลกใจไปกับมัน
เริ่มสนใจ
เริ่มศึกษา
ซักพักเริ่มฟังดูเข้าท่า
แล้วสิ่งใหม่ก็เริ่มเข้ามาทดแทน
และแล้วความเชื่อเก่าก็พังทลาย
ศาสนาใหม่ถือบังเกิด
กอดรัดฟัดเหวี่ยงจมจ่อมหักล้าง
ภูมิใจไปกับสิ่งใหม่ที่เพิ่งประกอบสร้าง
โลกดูเปลี่ยนไปเมื่อใส่แว่นตากรอบใหม่
อบอุ่นใจอยู่ในรวงรังแห่งความเชื่ออันมั่นคง
เริ่มตะขิดตะขวงกับบางอย่าง
เริ่มเห็นช่องโหว่ของสิ่งที่เคยใหม่
สิ่งใหม่กลายเป็นสิ่งเก่า
โลกที่คิดว่ากว้างแคบลงอีกครั้ง
เริ่มเห็นขอบฟ้าใหม่ เริ่มเห็นสิ่งแปลกๆ
เห็นสิ่งที่ไม่เชื่อ
เริ่มแปลกใจไปกับมัน
เริ่มสนใจ
เริ่มศึกษา

(วนลูป)

~การเติบโตอาจเป็นเช่นนี้เอง
SHARE
Writer
Nui_Napat
so many role to play
ใกล้เรียนจบแล้ว กำลังแสวงหาโอกาสและคุณค่าของสิ่งที่ทำอยู่และกำลังจะทำต่อไป (ปัจจุบันเรียนจบ รับปริญญามา 2 ปี 8 เดือนแล้ว)

Comments