Broken again....

สิ่งที่ฉันเรียนรู้เกี่ยวกับความรักของฉันในครั้งนี้

1.ไม่มีใครรักเรา เท่ากับตัวเราเอง

2.อย่าให้ใจใครไปเต็มร้อย

3.ความเชื่อใจถ้าเสียไปครั้งนึงแล้ว ยากที่จะกลับมาเหมือนเดิม

4.อย่าสัญญาอะไรกับใคร ถ้าทำให้เค้าไม่ได้

5.เราไม่สามารถบังคับให้ใครมารักเราได้

6.ความรักไม่มีอะไรแน่นอน เวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน

7.ความรักไม่เคยทำให้เราเป็นทุกข์ ความผูกพันธ์ต่างหากที่ทำให้เราเจ็บ

8.ความอดทนของคนมีขีดจำกัด ถ้าวันนึงมันหมดไป วันนั้นคงเป็นวันที่ไม่ไหวแล้วจริงๆ

9.ไม่ควรเอาเรื่องเก่ามาพูดซ้ำเติมกัน เพราะมันมีแต่จะบั่นทอนจิตใจกันและกัน

10.ถ้าหากเธอเสียเราไปครั้งนึง เธอจะเสียเราไปตลอดกาล.....


By: ME :)
SHARE
Writer
PP608
still hope
love myself

Comments