ศัพท์ภาษาอังกฤษ 3
The secret language of trees https://www.youtube.com/watch?v=V4m9SefyRjg&t=195s
คือเรียนชีวะมา ก็พอจำศัพท์ได้อยู่ ตอนแรกที่เข้าดูคลิปนึกว่านิทานซะอีก เปล่าเลย ความรู้ไปอีก 55555555
1. trace (V.) find or discover by investigation.
2. fungal (Adj.)  = fungi
3. canopy (N.) a cover fixed over a seat or bed, etc. for shelter or decoration
                  for tree= the branches and leaves that spread out at the top of a group                    of trees forming a type of roof
4. ample (Adj.) large, more than enough
5. trunk (N.) the thick main stem of a tree, from which its branches grow
6.sap (N.) the fluid, chiefly water with dissolved sugars and mineral salts, that circulates in the vascular system of a plant.
7. abundant (Adj.) more than enough
8. contribution (N) to help make something successful
    contribute (v.) give (something, especially money) in order to help achieve
9. intricate (Adj.) with many complicated details
SHARE
Written in this book
รวมted ed
ศึกษาศัพท์ภาษาอังกฤษ
Writer
penny211
learner
นี่คือโลกที่อยากจะเขียนบอกเล่าเรื่องราวที่ได้เรียนรู้มาและเรื่องที่อยากแนะนำให้เก็บไว้เป็นความทรงจำอีกรูปแบบหนึ่ง

Comments