ธรรมดา ...
สุข...ก็ธรรมดา
ทุกข์...ก็ธรรมดา
ผ่านมา...แล้วก็ผ่านไป

แค่เข้าใจ
และไม่มีเงื่อนไขกับความธรรมดา

เราก็จะกลายเป็นคนธรรมดา
ที่มีชีวิตแบบธรรมดา

คนที่มีความสุขอย่างเข้าใจ
ผ่านความทุกข์ไปอย่างรู้ทัน
ในทุก ๆ วันที่แสนธรรมดาของชีวิต

แค่อย่าไปคิดอะไรให้ยาก เกินกว่าที่มันเป็น
จะได้ไม่ต้องลำบากตัวเอง เกินไปกว่าที่ควร

...................
SHARE
Written in this book
ความคิด
Writer
KSuwan
ETC
ที่น่ีคือใคร...ฉันคือที่ไหน???

Comments