แหล่งน้ำมันในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
Šamac oil field แหล่งน้ำมันชามาช เป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ถูกพบในปี 2004 โดยบริษัทEnergopetrol บริษัทน้ำมันสัญชาติบอสเนีย ปริมาณน้ำมันสำรองของแหล่งน้ำมันแห่งนี้อยู่ที่ประมาณ3.6พันล้านบาร์เรล และ การผลิตอยู่ที่สองแสนบาร์เรลต่อวัน หากข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำมันนี้ถูกต้อง แหล่งน้ำมันชามาช คือแหล่งน้ำมันบนบกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
ปัจจุบันแหล่งน้ำมันชามาชถูกขุดเจาะและกลั่นน้ำมันโดยบริษัทน้ำมันสัญชาติบอสเนียที่ชื่อ Nestro Petrol ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันชั้นนำของบอสเนียที่มีเจ้าของเป็นรัฐบาลบอสเนีย และอีกบริษัทก็คือ บริษัทEnergopetrol ซึ่งก็มีเจ้าของเป็นรัฐบาลบอสเนียเช่นกัน และเป็นบริษัทที่พบแหล่งน้ำมันแห่งนี้
บอสเนียไม่ได้มีแหล่งน้ำมันเฉพาะแหล่งน้ำมันชามาช แต่ยังมีแหล่งน้ำมันตุชล่า(Tuzla oil field) ซึ่งก็สำรวจพบในปี2004โดยบริษัทEnergopetrol บริษัทน้ำมันสัญชาติบอสเนียเหมือนกัน หากแต่ว่า แหล่งน้ำมันแห่งนี้เป็นของรัฐบาล100% และไม่ได้เปิดสัมปทานให้บริษัทน้ำมันในประเทศบริษัทใดมาขุดเจาะ โดยประเมินว่า แหล่งน้ำมันตุชล่ามีน้ำมันสำรอง360ล้านบาร์เรล และ การผลิตอยู่ที่20,000บาร์เรลต่อวัน โดยบริษัทน้ำมันที่ทำการขุดเจาะ คือ บริษัทEnergopetrolที่เป็นผู้พบแหล่งน้ำมันนี้ แต่ไม่ได้เปิดให้ Nestro Petrol เข้ามาขุดเจาะ
ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่า ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนามีแหล่งน้ำมันสำรองเท่าไหร่ แต่เชื่อว่ามีแหล่งน้ำมันสำรองบนบกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ส่วนแหล่งน้ำมันในทะเลแอเดรียติก ปัจจุบันอยู่ในข้อพิพาทระหว่างโครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา และ มอนเตเนโกร จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าประเทศใดจะมีสิทธิเข้าครอบครอง แต่ในปัจจุบันก็มีการขุดเจาะโดยบริษัทน้ำมัน TE Rijeka ในการนำมาผลิตกระแส่ไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าRijeka Thermal Power Station และยังคงเป็นที่ถกเถียงของประเทศทั้งสี่ประเทศ

ข้อมูลจาก Energopetrol d.d. Sarajevo ของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
SHARE
Writer
NakvatHakimov
Istiklal Futurist.
Science,Physicist,Futurist,Educated,Economist and Politician in Istiklal Organization. นักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ นักอนาคตศึกษา นักการศึกษา นักเศรษฐศาสตร์ และ นักวิชาการอิสระ

Comments