Nuclear,Yes Future(2)
ถ้าเราเข้าใจการทำงานของนิวเคลียร์ เราก็จะเข้าใจSpace-time มากขึ้นว่า นิวเคลียร์เป็นพลังงานตัวต้นแบบของพลังงานมหาสาร ที่เคยเชื่อว่า จะเป็นพลังงานคงทนให้มนุษย์แม้มันจะมีอันตรายด้านรังสี แต่ไม่ได้แปลว่าการควบคุมเป็นไปไม่ได้

สมัยก่อนเราใช้นิวเคลียร์แบบฟิซชั่น (Fission) มาก ทำให้เราต้องใช้ยูเรเนียม แต่ในปัจจุบัน พลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชั่น (Fusion) พลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดจากการเร่งอนุภาคที่มีประจุโดยเครื่องเร่งอนุภาค เช่น อิเล็กตรอน โปร ตอน ดิวทีรอน และอัลฟา เป็นต้น ก็กลายเป็นทางเลือกของสิ่งที่เคยเป็น No Future ของคนยุค80

ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์มากมาย ในด้านยานพาหนะ เราจะพบว่าเรือดำน้ำ เรือบรรทุกเครื่องบิน เรือตัดน้ำแข็งมากมายใช้พลังงานนิวเคลียร์ หัวรบระเบิดนิวเคลียร์ที่สามารถยิงออกนอกโลกได้ก็ใช้การระเบิดของนิวเคลียร์ ในยามที่มีอุกกาบาต ของเหล่านี้ก็สามารถช่วยเราได้ แม้แต่ธรรมชาติก็จำเป็นต้องมีพลังงานนิวเคลียร์ เพราะดังนั้นพลังงานนิวเคลียร์อาจมีผลต่อนิเวศการดำรงชีพในรูปแบบอินทรีย์เคมีของเรา แต่ในอวกาศ และโลกในอดีตหรือแม้แต่ปัจจุบัน รังสีจากนิวเคลียร์ก็ยังดูเป็นเรื่องปกติ ที่จะมีมัน เพียงแต่ในชั้นบรรยากาศจะมีมันมากหรือน้อยต่อสภาพร่างกายของเรา ตั้งแต่บรรพบุรุษถึงเรา ร่างกายของมนุษย์มีการพัฒนาการ มิวเทชั่นในการปรับสภาพดำรงอยู่กับรังสีและสภาพที่เปลี่ยนไปของการดำรงชีพ
SHARE

Comments