คลองไทย ได้หรือเสีย ? มุมมองจากฮากีมอฟ!
คลองไทย Mega Project ขายฝัน ที่ประชาชนชาวไทยจะพบว่าเป็นโครงการด้านโลจิสติกส์ที่จะขาดทุนมากที่สุดเท่าที่ประเทศเคยมีมา ถ้าเกิดใครคิดจะทำ ประการแรก มองในแง่ของเดินเรือ นักเดินเรือยอมอ้อมคาบสมุทรมลายูก็ยังไม่ได้ส่งผลอะไรต่อกระเป๋าพวกเขามากหนัก ดีกว่าต้องมาเสียเงินให้กับการเดินเรือเข้ามาในคลองไทย ทั้งๆที่อ้อมไปก็ไม่ไกลมาก มันไม่ใช่คลองปานามา หรือคลองสุเอซที่ต้องอ้อมทวีป ในแง่ของระบบนิเวศ มันจะมีผลต่อระบบนิเวศของสองฝั่งทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามันแน่ และมันจะกระทบต่อการประมงแน่นอน นั้นเหมือนการปาดคอไม่ลึก เส้นเลือดยังไม่แตก ชาวประมงพื้นบ้านอาจจะไปก่อนเพื่อน ส่วนประมงของเอกชนพวกเขาอาจจะมีงบมากพอไปประกอบธุรกิจอื่น แต่ชุมชนที่คอยเลี้ยงดูปากท้องอาหารทะเลแก่เราจะเจอกับปัญหาอย่างแน่นอน มองในมุมเศรษฐศาสตร์ด้านการลงทุน คลองไทยอาจใช้งบประมาณก่อสร้างมาก แต่ผลกำไรอาจมีไม่มากเท่ากับงบที่ใช้สร้าง เนื่องจากเหมือนที่ผมบอกนักเดินเรือยอมอ้อมคาบสมุทรมลายู ซึ่งจะบีบให้คลองไทยต้องลดราคาการใช้เส้นทาง จนอาจจะไม่เหลือผลกำไร และ อาจจะขาดทุน ช่องทางคลองอาจจะร้าง หรืออาจจะไม่ร้าง แต่ว่าเราได้ไม่คุ้มเสีย

ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากคลองไทยหรอกครับ แม้แต่การจ้างงานชนชั้นกรรมชีพ สุดท้ายแล้ว งบที่จ้างก็จะไหลไปหาแรงงานต่างชาติ ทั้งงานหนัก และ งานเบา ในแง่ด้านวิศวกร วิศวกรชาวไทยอาจจะไม่มีบทบาทเท่าต่างชาติเลยก็ว่าได้ อาจพูดได้ง่ายๆว่า แรงงายไทยไม่ได้เป็นแรงงานต่ำ แต่ก็ไม่สูง แรงงานสูงของไทยมีน้อยและหายาก แม้จะมีฝีมือ แต่หลายๆข้อหลายๆเหตุผล ความคิด ทำให้เรามักจะใช้แรงงานจากต่างประเทศมากกว่า ตอนขุดคลองไทย รัฐบาลไม่ใช่คนคุม คนคุมคือบริษัทที่รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่ของพวกเขาเห็นผลกำไรของตนเองมากกว่าสวัสดิการและสวัสดิภาพของแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานขั้นต่ำ ผมจึงอาจจะไม่เห็นด้วยกับคำที่ว่า คนไทยไม่ขยัน ว่าไม่เสมอไป เพราะบางครั้ง งานบางงาน ทำงานหนักแต่ได้เงินไม่คุ้มค่า
เมื่อมองมุมที่ผมเสนอไป คุณคิดว่า คลองไทยจะยังให้ผลกำไรหรือการขาดทุนแก่ประเทศของเรา?
อย่าลืมนะครับ คลองไทยสร้างด้วยเงินภาษีของเรานะครับ !!
SHARE
Writer
NakvatHakimov
Istiklal Futurist.
Science,Physicist,Futurist,Educated,Economist and Politician in Istiklal Organization. นักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ นักอนาคตศึกษา นักการศึกษา นักเศรษฐศาสตร์ และ นักวิชาการอิสระ

Comments