19th Century ยุคเรืองปัญญาแห่งเฮอร์วาตสกีและบอสสานสกี
ยุคเรืองปัญญาที่สุดของประเทศโครเอเชียและประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา คือ ช่วงสมัยเป็นประเทศองค์ประกอบของจักรวรรดิฮับสบูร์ก(Hapsburge Empire) ที่ปกครองดินแดนในยุโรปมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรีย ฮังการี โบเฮเมีย สโลวาเกีย โมราเวีย กาลีเซีย และอื่นๆอีกมากมาย

ในช่วงศตวรรษที่19 หลังการอ่อนแอของออตโตมันในบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา ถือเป็นยุคเรืองปัญญา ที่ศิลปวิทยาการได้รับการฟื้นฟูโดยราชวงศ์ฮับสบูร์ก อาคาร อาราม วิหาร โบสต์คาทอลิก บ้านเรือน ศิลปะมากมายได้รับการบูรณะ หลังการปกครองของออตโตมันมาเกือบหลายร้อยปีที่ทอดทิ้งยุคทองของดินแดนนี้กับความยากจน เมื่อยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมถือกำเนิด มันได้สร้างขบวนการที่เรียกว่า ขบวนการอิลลีเรีย(Ilirski pokret) ซึ่งปราถนาจะสร้างชาติ อิลลีเรีย ประเทศโบราณที่เป็นรากฐานของประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา ประเทศโครเอเชีย และอาจจะรวมถึงประเทศสโลเวเนีย และประเทศมอนเตเนโกรในทุกวันนี้

ดนตรี คีตศิลป์ บทกวี งานเขียน ภาพวาด คำประกาศ ธงและตราอาร์มมากมายถูกสร้างขึ้น พร้อมๆกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รถราง รถไฟ เรือจักรไอน้ำ วิถีชีวิตที่สุขอนามัยขึ้น ความก้าวหน้าทางการแพทย์ และ วิทยาศาสตร์ ที่อีโว อันดริชได้บรรยายถึงยุคสมัยที่เขาเกิดขึ้น หลังการจากไปของออตโตมันว่า มันได้ฟื้นฟูดินแดนแห่งนี้ให้กลายเป็นที่พบปะของนักปรัชญา ปัญญาชนจากตะวันออกและตะวันตก

ยุคเรืองปัญญาแห่งกรายีนา สลาโวเนีย ดัลมาเชีย บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา อิสเตรีย และ สโลเวเนีย ได้กลายเป็นรากฐานของความเชื่อในการสร้างชาติยูโกสลาเวีย แม้ว่าภาพฝันดังกล่าว จะไม่ได้รวมถึงชาวเซิร์บในดินแดนเซอร์เบียปัจจุบัน ซึ่งคนบอสเนียและโครแอท เรียกมันว่า โมราวา(Morava) ตามชื่อแม่น้ำสาขาของประเทศเซอร์เบียที่ไหลหลงแม่น้ำดานูบ นับว่าเป็นยุคทองที่แท้จริง แม้ว่าในทางกฎหมาย เวลานั้น ราชอาณาจักรกรายีนา-สลาโวเนีย ราชอาณาจักรดัลมาเชีย และ ดินแดนปกครองร่วมบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา จะเป็นคนละประเทศกัน แต่ด้วยปกครองโดยราชวงศ์เดียวกัน คือ ราชวงศ์ฮับสบูรืก ทำให้พวกเขาได้ติดต่อแลกเปลี่ยน และเชื่อมต่อความเป็นหนึ่งเดียวของชนชาติ ที่เรียกว่า อิลลีเรียน

แต่ว่ายุคทองในร้อยปีของศตวรรษที่19 ก็จบลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่1
SHARE
Writer
NakvatHakimov
Istiklal Futurist.
Science,Physicist,Futurist,Educated,Economist and Politician in Istiklal Organization. นักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ นักอนาคตศึกษา นักการศึกษา นักเศรษฐศาสตร์ และ นักวิชาการอิสระ

Comments