คุณเคยรู้สึกอย่างนี้ไหม?การที่เราได้มาพบกัน มันนั้นมันไม่ดีเลยมันเป็นคำๆ หนึ่ง ที่อยู่ๆ ฉันก็คิดขึ้นมาเพียงเพราะฉันชอบเขียนคำว่า "การ" แล้วมือกับสมองของฉันก็ทำงานตอบสนองประสานกันอย่างคล่องแคล่วทำให้เกิดประโยคนี้ขึ้นมา มันกลายเป็นเหมือนคำประจำใจของฉัน อ่านดูอาจแปลกๆ แต่สำหรับเหตุการณ์บางอย่าง สิ่งบางสิ่ง หรือใครบางคน บางทีแม้เป็นความรู้สึกดีๆ บางครั้งไม่พบเจอเลยซะดีกว่า
SHARE
Writer
GruftKeep
someone
Life Thought Feeling

Comments