สะเก็ดสุข

ครั้งนึง ที่ผ่านมาแล้วผ่านไป
ครั้งนึง ที่รักษาไว้แต่หลุดมือ

ครั้งนึง เคยรู้สึกแล้วยังคงอยู่
ครั้งนึง เคยรับรู้แล้วยังรับฟัง


ครั้งนึง เหมือนจำได้แต่ก็ลืม
ครั้งนึง เหมือนจะลืมแต่ก็ยัง

ครั้งนึง เรายังเคยจับมือกัน
ครั้งนึง เรายังเคยร่วมทาง

ครั้งนี้ ไม่มีเธอ ไม่เป็นไร
ครั้งนี้ ขอให้เธอ จงสุขดี

ครั้งหน้า อย่าได้เจอกันอีก
ครั้งหน้า ขอไม่มีอีกแล้วนะ

ครั้งนี้ ถือว่ากล่าวจากลา
ครั้งนี้ สุดท้ายแล้วนะ...

"ขอให้โชคดี"
SHARE
Written in this book
I'm dumb or I'm don't know
life
Writer
Niyam
writer
i'm so bad

Comments