ศัพท์ภาษาอังกฤษ 2
จากคลิป https://www.youtube.com/watch?v=odP3akRWJlY
เจอศัพท์วิทยาศาสตร์ก็พอไหวอยู่ องค์ประกอบโมเลกุล โอ้โหเต็มไปหมด แถมได้รู้จักชื่อดวงจันทร์เพิ่มด้วย ชอบชื่อ Europha ดูสง่า ผู้หญิงไงไม่รู้
hone in= to move toward or focus attention on an objective
suspention (N.) สารแขวนลอย:สารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ ของของแข็งซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า? 10-4? เซนติเมตร กระจายอยู่ในของเหลวหรือแก๊ซ สามารถแยกออกจากกันได้ด้วยการกรองหรือทำให้ตกตะกอน? เช่น น้ำโคลน น้ำแป้ง เป็นต้น
insulate (V.) protact
tantalize (V.) ล่อลวง tease (someone) with the sight or promise of something that is unobtainable.
intrigue (V.) วางอุบาย make secret plans
probe (V.) physically explore or examine (something) with the hands or an instrument.
gulf (N.) อ่าวขนาดใหญ่
geyser (N.) a gas-fired water heater through which water flows as it is rapidly heated.
vent (N.)an opening that allows air, gas, or liquid to pass

SHARE
Written in this book
รวมted ed
ศึกษาศัพท์ภาษาอังกฤษ
Writer
penny211
learner
นี่คือโลกที่อยากจะเขียนบอกเล่าเรื่องราวที่ได้เรียนรู้มาและเรื่องที่อยากแนะนำให้เก็บไว้เป็นความทรงจำอีกรูปแบบหนึ่ง

Comments