บทความภาษาไทยกับวัยรุ่นไทย
  สังคมเราในปัจจุบันนี้ โลกเราได้มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องอย่างมากในชีวิตของคนไทยเราทำให้มีความสะดวกสบาย ในการใช้ชีวิตประจำวันรวมทั้งการสื่อสารด้วย ซึ่งในประเทศไทยนี้เยาวชนยุคใหม่บางส่วนได้นำค่านิยมผิดๆมาใช้กันนั้นคือ การใช้ภาษาไทยที่ผิดโดยเยาวชนกลุ่มนั้นคิดว่าเมื่อใช้แล้วมันเก๋ดี มันเท่ห์ดี แต่หารู้ไม่ว่าอาจจะทำให้ภาษาไทยของเราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง และ ทำให้เยาวชนยุคหลังๆใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องตามไปด้วยปะเทศไทยของเรามีภาษาเป็นของตนเองแสดงออกถึงความเป็นเอกราช และ ความภาคภูมิใจของคนไทยเรา ภาษาไทยเป็นมรดกของคนไทยมายาวนาน แต่เยาวชนยุคใหม่บางส่วนกลับไม่รู้คุณค่าของมันเลย การใช้ภาษาไทยผิดๆของวัยรุ่นนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ภาษาไทยวิบัติลง
SHARE
Writer
phasin1
student
foot ball

Comments