โรคซึมเศร้า
โรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติและไมได้เป็นผลมาจากวิงัฒนาการมนุษยํเราสามารถแสดงออกทางอารมณ์และเปลี่ยนอารมณ์ได้ แต่การที่คนๆ หนึ่งจะมีอารมณ์เศร้าจึงเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าร่างกายทพงานผิดปกติ
โรคซึมเศร้าเป็นการเจ็บป่วย ทางความรู้สึกดังนั้นการรักษาที่ทำให้ปรับเปลี่ยนอารมณ์ของผู้ป่วยให้ดีขึ้นจึงเป็นการรีกษาที่ได้ผล ถึงแม้ว่าวิธีการนั้นจะเป็นการรักษาแบบทางรักษาและฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้น
โรคซึมเศร้าไม่ใช่ดรื่องปกติของความยากจนและมันรักษาให้หายได้ และคนที่ค้นหาความหมายของชีวิต คนที่เรียนรู้จากความสูญเสียหรือความยากลำบากมักจะฟื้นฟูกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและมีอนาคตมี่ดีได้

SHARE

Comments