มองอดีตอย่างไร ชีวิตก็เป็นไปอย่างนั้น

แม้อดีตจะทำ
ให้เราเจ็บปวด
แต่บางทีเราก็ควรที่จะ
เรียนรู้จากมันบ้าง
.
.
.
คือไม่ใช่มองมันเพื่อ
ให้มันทำให้เราเจ็บ
แต่มองมันเพื่อเก็บอะไรบ้างอย่าง
กลับมาใช้ในการก้าวต่อไป
.
.
เราทุกคนล้วนมีอดีต
ผลักดันให้เราไปข้างหน้าทั้งนั้น
ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
อดีตก็เป็นส่วนหนึ่งของเรา
ที่ต่อให้อยากจะลืมแค่ไหน
บางทีมันก็ไม่มีวันจางไป
จากหัวใจของเราได้เลย
.
.
ดังนั้น กับอดีตที่ลืมไม่ได้
เราก็เพียงแค่ต้องพยายาม
เข้าใจมันให้ได้เท่านั้น
เพื่อให้วันข้างหน้าที่ต้องฝ่าฟัน
เราก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง
และมั่นคงมากขึ้น
เพราะมีอดีต
.
.
…เป็นบทเรียน…

บิว บันดาลใจ

SHARE
Writer
Bewbundanjai
Writer
Inspire ความคิด ให้ชีวิต Inspired แรงบันดาลใจสร้างได้ ด้วยการเริ่มแบ่งปัน FB : บิว บันดาลใจ

Comments