เหนื่อย

พอได้นัั่งมองดาวคนเดียว
เหนื่อยหว่ะ อยากตาย
คำพูดที่หลุดออกมาจากหัวทุกครั้งที่รู้สึกดิ่งลงไปในความมืด

เหนื่อยกับอะไร ตอบไม่ได้หรอกนะ
แต่คำว่าเหนื่อย ก็คืออยากพักผ่อน

การพักผ่อนของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก
ส่วนเรา คำว่าอยากตายคืออยากพักผ่อนนานๆ
นานไปจนไม่ต้องกลับมาทำอะไร

แต่ใครมันจะไปทำจริงหล่ะ 
ถ้าตายขึ้นมาจริงๆ ก็แย่เลย

🦋

SHARE
Written in this book
ฉันฝันว่าฉันเป็นผีเสื้อ
ความรู้สึกที่ไม่มีชื่อเรียก มันไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูด ไม่มีใครเข้าใจ ไม่มีใครรู้สึก ไม่มีใครอยู่ข้างๆ ไม่มีตัวเราเอง🦋

Comments