ทุกสิ่งคือการเวียนว่าย Feelings , Death and Relationships
เราเคยอยู่ในจุดที่รักตัวเองมาก
ให้คุณค่าในตนเองกับทุกสิ่งๆ
ในตอนนั้นไม่มีทั้งความคาดหวัง
และความต้องการสิ่งใดจากใคร
ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง..
ทั้งมีความสุข ทั้งจัดการกับสิ่งต่างๆได้อย่างง่าย
เราเชื่อในความรู้สึก 
เราเชื่อในการกระทำของเรา
ที่มีผลต่อใครซักคนมากๆ
เราให้คุณค่าและถือมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ทั้งความใส่ใจ ความรู้สึกและจิตวิญญาณ
ที่เรารักตัวเองได้มากขนาดนั้น
เพราะเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันวายป่วง
เราเหนื่อยกับมันมามากโข
แต่การไม่มีมันก็อาจทำให้เหนื่อยได้ยิ่งกว่าเช่นกัน
การใช้ชีวิตแบบพบปะ แล้วก็เลิกรานั้น ช่างแสนหดหู่
มันทั้งเปลือกปลอม และโหดร้ายเสียเหลือเกิน
มนุษย์บางคนไม่เห็นความสัมพันธ์ไปมากเกินกว่าเซ็กส์
พวกเขาคิดได้แค่นั้นจริงๆ
เราเหนื่อยมามากจริงๆ
เราพอแล้ว..
เราถึงรักตัวเอง
หลังจากใช้เวลากับตัวเองมาได้นับหลากปี
เราก็อยู่นิ่งมาได้แบบนั้น
จนกระทั่งเราได้มาพบกับความรู้สึกนั้นอีกครั้ง
มันเหมือนกับการเวียนว่ายตายเกิดของชีวิต
เราเชื่อ เราเลิกเชื่อและสุดท้ายเราก็กลับมาเชื่อใหม่
เชื่อในความรู้สึก เชื่อในจิตวิญญาณนั่น
มันเกิดขึ้นแต่ก็ดับลงอยู่เรื่อยๆ ทั้งความสัมพันธ์
และความรู้สึกของเรา
แต่ในเมื่อมันได้เกิดขึ้นมาแล้ว ในรอบ 2 ปี
เราเอง ก็ไม่อยากที่จะมองข้ามมันไป
ถึงรู้ว่ามันอาจจะต้องกลับมาวนเวียนอยู่ลูปเดิม
เดี๋ยวความสัมพันธ์แบบนี้มันก็จะต้องตาย
แล้วเราก็จะต้องมาชำระล้างจิตใจตัวเองใหม่
แต่เราก็ยังมองข้ามมันไปอย่างไร้ความหมายไม่ได้อยู่ดี
เราจึงกระโจนตัวเองลงไปที่ห้วงความรู้สึกใหม่นั้น
ใช้เวลาอยู่กับมันอย่างเต็มที่ เรียนรู้และเปิดรับมัน
คงเพราะเราเห็นคุณค่าทั้งในตัวเองและสิ่งนั่น
ในช่วงเวลานั้นด้วยมั้ง...
เราจึงมีเก็บเกี่ยวช่วงเวลาและความสุข ณ ขณะนั้น
ไว้ในอุปกรณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงมนของเรา
รู้ตัวอีกทีเราก็มีช่วงเวลาเหล่านั้นไว้ให้รับชม
ได้จนถึงก่อนวันที่เราจะลาจากโลกใบนี้ไป
อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่า ชีวิตนี้
เราได้พบกับความจริงแล้ว..
ความจริงในสิ่งที่เราเชื่อ
แม้ทุกคนจะไม่ได้เชื่อในแบบเดียวกันกับเรา
และแม้เราจะต้องเวียนว่ายไปกับมันอีกกี่ครั้ง
เราไม่มีทางรู้แจ้งได้อย่างแน่นอน
แต่สุดท้าย
เราก็ได้สิ่งหนึ่งที่กลับมา
นั่นก็คือ ความรู้สึกของการมีความสุข
และเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ต่อบนโลกใบนี้
.เรายังคงเวียนว่ายต่อไปในห้วงความรู้สึก
SHARE
Written in this book
The feelings awakens
Writer
Kenjicult
Listener
Life without expectations is good I know , but for the truth I can’t even do it.

Comments