บทเรียนรายวัน#1 ล้อกับด้าย - ปัญหา


รู้สึกสนุกกับการเขียน
เลยบันทึกต่อ
อยากฝึกเขียนด้วยครับ

ไม่รู้เรียกเขียน
แนวอะไรดี 
แนวอยากเล่าแล้วกันครับ 

และหวังให้ที่เล็กเล็ก
แห่งนี้เป็นที่ได้ถ่ายทอด
บันทึกสิ่งที่ได้พบเจอ

อยากบันทึกไว้
เป็นการเดินทางของความคิิด

ล้อกับด้าย

ณ โรงคั่วกาแฟ
กระสอบกาแฟวางซ้อนกัน
เรียงรายเต็ม 2 ข้างทางเดิน

เต็มไปด้วยถังสีเทาใบใหญ่ 
บรรจุกาแฟขนาด 60 kg บนฐานล้อ
ที่ช่วยผ่อนแรงได้เยอะ

ขนาดที่ดันถัง
ไปประจำที่หลังการใช้งาน

กร็อบ
เสียงดังขึ้น
ถัังหยุดเคลื่่อนไหว
ไม่สามารถขยับได้อีก

จึงก้มมองดู

พบว่าที่ฐานล้อ
เต็มไปด้วยด้าย
จากกระสอบกาแฟ

พันเกี่ยวขัดล้ออยู่เต็ม

ดูแล้วน่าสะสม
มานานปี
จึงตัดสินใจลงมือเอาด้ายออก

ประเมินว่า 
น่าใช้เวลาแค่ 5 นาที
ก็น่าจะพอ

จนเสร็จ
ใช้เวลาไป 1 ชั่วโมงครึ่ง
กว่่าจะเอาเส้นด้ายออกได้หมด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันมีรูปแบบ
เหมือนปัญหาเหมือนความกังวล

หลายครัั้งทีี่เราได้้้้้้พบ
เลยอยากมาบันทึก
และเล่าสู่กันฟัง 

เป็็็น 4 บทเรียน
ทีี่ได้รับ
บทเรียนแรกคืือ

1. เห็็นถึึงความสำคัญของปัญหาคือสิ่งสำคัญ

การลงมือแก้ปัญหาว่าสำคัญแล้ว
แต่การเห็นถึงปัญหาสำคัญกว่า
เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เราลงมืออยู่กับปัญหา

การลงมือแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก
ในวันที่ยังไม่ส่งผล
ดีกว่าแก้ในวันที่ยุ่งยาก

เพราะ
เรายังมีสติ 
ปัญญา แรงและเวลา

ถ้าวันที่ต้องรีบคั่วกาแฟ
แล้วทำเมล็ดกาแฟหกหมด
จากถังที่ไม่สมดุล

คงไม่สนุกเท่าไหร่

บทเรียนที่ 2 
2. อย่าลืมทำความเข้าใจรููปแบบปัญหา

การลงมือคือวิธี
ที่ทำให้ปัญหาถูกแก้

แต่การแก้โดย
ไม่ทำความเข้าใจ
รูปแบบปัญหา

จะยิ่งทำให้ปัญหา
เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

เหมือนเส้นด้ายที่
ไม่เริ่มแก้
จากต้นหรือปลาย

ปมจะยิ่งรัดแน่น
จนยากที่คลายได้

บทเรียนต่อมา
3. เลือกเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้ถูก

ในหนึ่งปัญหา
ไม่ได้มีเพียง
รูปแบบเดียว

บางครั้งต้องหนีบ
บางครั้งต้องดึง
บางครั้งต้องตัด

เหมือนหลายปัญหา
เราไม่สามารถแก้ปัญหา
ด้วยเครื่องมือชนิดเดียวได้

จงสะสมเครื่องมือ
เรียนรู้
และเลือกใช้ให้ถูกกับปัญหา

และบทเรียนสุดท้าย
4. เวลาคืือสิิ่งสำคัญในการแก้้้้้้ปััญหา

อย่่าใจร้อน
ให้เวลา

เหมือนด้าย
ยิ่งรีบยิ่งรัด
ยิ่งดึงยิ่งแน่น

จงเข้าใจ
เรียนรู้และใช้้้้้เวลา
เราจะค่อยๆทำมันได้ดีขึ้น

แล้วในครั้งต่อๆไป
ผมเชื่อว่าเราจะรับมือ
ได้ดีขึ้นครับ

เป็นเรื่องราว
เล็กๆ ที่อยากเล่าสู่กันฟัง
และบันทึกไว้

ถ้าได้ feedback จากทุุกคน 
ชอบอะไรไม่ชอบอะไร
ควรตัด เพิ่มอะไร

จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลย

ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
15/7/19


SHARE
Written in this book
บันทึก
Writer
Itiphonkong
writing
drink people culture moment

Comments

Patnaree
6 months ago
พี่ชอบ # เฉยแชร์. เก๋อ่ะ. วิธีเขียน ตรงไปตรงมา ทำให้รู้สึกเป็นมิตรกับผู้อ่าน เปิดเผย แต่แยบยล เรียบแต่คมกริบ. พี่ชอบนะ. เขียนเรื่อย ๆค่ะ. พี่จะคอยอ่าน
Reply
Itiphonkong
6 months ago
ขอบคุณครับพี่นก
รู้ว่ามีพี่นกอ่านก็ดีใจแล้วครับ