คนสองคนย่อม "แตกต่าง" กัน
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยเกี่ยวกับความรักก็คือ การที่คนสองคนไม่สามารถยอมรับความแตกต่างของกันและกันได้
คนเราแต่ละคนย่อมเกิดมาและเป็นในสิ่งที่แตกต่างกันหรือเพราะความคาดหวังที่ว่า เมื่อเรามีคนรัก คนรักก็ย่อมต้องเป็นคนที่คิดเหมือนเรา ทำเหมือนเรา ชอบเหมือนเรา และต้องการเหมือนเราในทุก ๆ สิ่งอย่าง บางทีอาจเป็นเพราะคนสองคนไม่ได้รักกันมากพอจึงไม่พยายามที่จะยอมรับความแตกต่างของกันและกันให้ได้ พยายามที่จะยึดมั่นกับความเป็นตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองคิดและทำหรือชอบที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
ฉันคิดว่า จริงๆ แล้วความแตกต่างนั้นย่อมไม่ใช่ปัญหาในตัวของมันเอง แต่เป็นเพราะคนสองคนไม่ยอมรับความแตกต่างนั้นและไม่พยายามที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันให้ได้ นั่นต่างหากแหละที่เป็นปัญหาที่แท้จริงในความรัก  วิธีหนึ่งที่ทำให้สามารถปรับตัวเข้าหากันได้อย่างราบรื่นและอยู่ร่วมกันได้คือ การหาจุดตรงกลางระหว่างความแตกต่างให้เจอ สามารถทำได้โดยการวางสิ่งที่เราเป็นไว้ในจุด ๆ หนึ่ง และวางสิ่งที่เขาเป็นไว้ในจุด ๆ หนึ่ง แล้วลองคิดดูว่า เราจะสามารถปรับตัวอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้เข้ากับเขาได้มากขึ้น ฉันเชื่อว่าหากคู่รักคู่ไหนมีความรักให้แก่กันมากพอจริง ๆ พวกเขาจะสามารถหาจุดตรงกลางนั้นพบ และเต็มใจที่จะเดินเข้าหากันโดยไม่คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายเสียสละหรือเป็นฝ่ายเสียบเปรียบอยู่เพียงฝ่ายเดียว

ในอีกแง่มุมหนึ่ง ฉันคิดว่าความแตกต่างนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความรักเพราะความแตกต่างทำให้คนสองคนได้เรียนรู่ที่จะยอมรับเข้าใจและปรับตัว ถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่จะทำให้เราเป็นคนที่พร้อมท่ี่จะรักคนอื่นได้มากขึ้น และทั้งเราและเขาไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเอง 
ดังนั้นแม้ว่าทั้งคุณและเขาจะมีบางสิ่งที่แตกต่างกัน คุณสามารถเป็นตัวของตัวเอง และเขาก็สามารถเป็นตัวเขาเอง ไม่พยายามเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายให้เป็นเหมือนเรา ไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมือนกับเขา แต่เพียงแค่รู้จักปรับตัวเข้าหากันบ้างในเวลาที่จำเป็นด้วยความเต็มอกเต็มใจที่จะทำเพื่อความรัก ไม่ใช่เพื่อเขาหรือเพื่อเรา เพียงแค่นั่นความแตกต่างก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับความรักอีกต่อไป
SHARE
Writer
LittleBbear
Reader
เราชอบบังทันมาก มีความฝันอยากเจอตัวจริงๆ ฮยอนบินคือที่รัก

Comments