บทนำ
“ความรัก” เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักกันดี ซึ่งเกิดกับตัวเราก่อนที่เราจะเกิดเสียอีก ไม่ว่าจะมาในรูปแบบความรักจากพ่อแม่ ความรักของเพื่อน ความรักของคนรัก หรือแม้กระทั่งความรักที่เกิดจากครู ล้วนแล้วต้องมาพร้อมกับความเจ็บปวดทั้งสิ้น ดังนั้น เรื่องราวต่อไปนี้จะทำให้สามารถบริหารความรักที่มีให้มีคุณภาพสูงสุด รวมทั้งการร่วมรักอย่างไรให้เป็นความทรงจำที่ดีสำหรับคุณ เส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เป็นเส้นทางทีาทุกคนต้องก้าวผ่าน
SHARE
Written in this book
Secret of love

Comments