ก็แค่ อยากระบาย
บางครั้ง ในชีวิตของคนเรามีเรื่องราวมากมาย
ผ่านเข้ามาในแต่ละวัน มีทั้งเรื่องที่ทำให้มีความสุข
และเรื่องที่ทำให้มีความทุกข์ หลายๆคน ก็ไม่รู้ว่า
จะระบายเรื่องราวต่างๆที่เจอออกมายังไง บางคนก็ปล่อยมันหมักหมมไว้ในใจ บางคนก็เลือกที่จะระบายออกมาเลย แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะระบายมันออกมาได้
แล้วคุณล่ะ ระบายมันออกมาได้ไหม
ในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่า คนป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมาก อาจจะด้วยเหตุผลได้หลายอย่าง และปัญหา
ที่เขาเจอมาไม่อาจจะระบายให้ใครฟังได้ และไม่อาจแก้ไขมันได้ด้วยตัวเอง จึงทำให้เห็นข่าวการฆ่าตัวตายเกือบทุกวัน สำหรับผมแล้ว เรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย เพราะตัวผมเองก็เคยผ่านจุดนั้นมา
ผ่านในจุดที่หาทางออกไม่ได้ จุดที่เคยเลือกจบปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย แต่จุดหนึ่งที่ผมโชคดีมาก มันไม่สำเร็จ หลังจากเหตุการณ์นั้นไม่สำเร็จ ผมก็ได้มีโอกาสไปบวช เป็นการบวชตามประเพณีเมื่ออายุครบ 20 ปี แต่การบวชในครั้งนี้ ช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ทำให้ผมได้เรียนรู้ ที่จะแก้ปัญหาด้วยโดยวิธีที่ถูกต้อง
และได้เรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิต หลังจากลาสิกขาแล้ว
ผมได้นำธรรมะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เวลาที่ผมเจอปัญหา ผมจะนำวิธีคิด ตามหลักพระพุทธศาสนา มาปรับใช้กับปัญหาต่างๆที่เราเจอ ทำให้เรามองเห็นต้นตอของปัญหา ถึงแม้มันอาจจะแก้ไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็ช่วยบรรเทาปัญหาลงได้ 
ธรรมะ กับ วิถีชีวิตปัจจุบัน
หลายๆคนอาจจะมองว่า ธรรมะเป็นเรื่องของพระ ธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจยาก แต่จริงๆแล้วแก่นแท้
ของพระพุทธศาสนา ก็คือธรรมชาติ แปลเข้าใจง่ายๆก็คือ ชีวิตวิถีชีวิตของคนเรานี่แหละ ที่อยู่ร่วมกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ ป่าไม้ ลำธาร ทุกสิ่งล้วนไปธรรมชาติทั้งหมด พระพุทธศาสนาสอนว่า ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติ
เราก็จะสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันได้ เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆ แต่สิ่งเดียวที่คนเราขาดไปทุกวันนี้ 
คือ สติ เป็นสิ่งที่ควบคุมทุกอย่างของคนเรา สิ่งที่ช่วยเราแก้ปัญหา เป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่ง และสิ่งนี้นี่เองที่ช่วยดึงผมกลับมาให้มีชีวิตอยู่ได้ในทุกวันนี้ 
หลายๆครั้ง ตัวผมเองก็ต้องใช้เวลาหลายวัน  หลายเดือน หลายปี ในการแก้ปัญหาสักอย่างหนึ่ง แต่ก็มีหลายปัญหา ที่ผมเองไม่สามารถแก้ไขได้ และไม่สามารถระบายให้ใครฟังได้ ผมทำได้แค่เพียงเก็บมันไว้ข้างใน ไม่ให้มันทำร้ายเราจากข้างใน และไม่ให้มันออกมาทำร้ายใครข้างนอก รอเวลาที่จะแก้ไขมันอย่างถูกต้อง 
กลืนไม่เข้า คายไม่ออก
ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะด้วยปัญหาอะไร การที่เรามีสติ มันจะช่วยเราแก้ปัญหาได้ไม่มากก็น้อย อย่างน้อยมันก็ทำให้เราพอหาวิธีที่จะจัดการกับมัน ถึงแม้เราจะไม่สามารถแก้ไขมันได้ เราก็ยังรู้วิธีที่จะควบคุมมันไม่ให้มันทำร้ายตัวเราได้ เรียนรู้ แก้ไข พัฒนา ต่อไป สักวันเราจะต้องดีขึ้น
ขอบคุณครับ

ฝากติชมได้นะครับ นักเขียนมือใหม่ครับผม 
ผมแค่อยากระบายเรื่องราวที่มันอยู่ข้างในจิตใจออกมา
ไม่อยากให้มันหมักหมมทับถมอยู่ในใจมากเกินไป 
ขอบคุณครับสำหรับการอ่านบทความ

SHARE
Written in this book
เรื่องราว
Writer
JAKiattisak
witer
แค่อยากระบาย ความในใจ

Comments