เส้นทางข้างหน้า
เราทุกคนล้วนก็มีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองทั้งนั้น มีความฝัน มีสิ่งที่อยากทำ มีสิ่งที่อยากจะเป็น มีเป้าหมายและพร้อมทำทุกอย่างเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้น แต่กว่าจะไปถึงเราก็ต้องก้าวเดินไปทีละก้าว และระหว่างทางนั้นเราก็ต้องเจอหลุมบ้าง เจอสิ่งขวางทางเราอยู่ สิ่งที่ว่าเหล่านี้ก็คืออุปสรรคที่อาจจะทำให้เราเหนื่อย ที่ต้องข้าม ท้อแท้จนไม่อยากไปต่อ แต่ถ้าเราพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเหล่านั้น เราก็จะไปถึงจุดหมายได้อย่างแน่นอน
SHARE
Writer
Ajisai_no_hana
writer
I hide my pain by saying "it's ok"

Comments