ความสุขของศิลปิน
          ทุกคนเคยคิดบ้างมั้ยครับ ว่าความสุขของพวกคุณคืออะไร บางคนก็อาจจะเป็นการได้กินข้าวพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว บ้างก็ได้ออกทำตามความฝันครั้นวัยเยาว์ บ้างก็ได้ออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่ แต่สำหรับบางคนที่เขาไม่สามารถหาความสุขให้ตนเองได้ในการดำเนินชีวิตเขาอาจจะพบเจอปัญญาต่างๆถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อน เขาก็จะมีวิธีอื่นๆ ที่เขาใช้หาความสุขในเวลาชั่วคราว หรือเวลาสั้นๆ คือการเสพศิลป์ผ่านรูปภาพ

หรือดนตรีก็สามารถที่จะมีความสุขได้แล้ว
             หากนี่เป็นหนทางที่ทำให้พวกเขาได้มีความสุขแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆ ในมุมมองของศิลปินหรือว่าบุคคลที่ผลิตผลงานชิ้นนั้นมาก็อาจจะประสบความสำเร็จทางจิตใจก็แล้วก็ได้
SHARE
Writer
_tnwsrwtn
writer,photo etc...
mood on another day

Comments