"การรักตัวเอง...เจตนาและวิถีทางในการมอบความสุขและบรรเทาความทุกข์"
หากจะกล่าวถึงนิยามความหมายของคำว่า "รัก"
เราสามารถเรียนรู้ได้จาก "อีกฟากฝั่งของรัก"
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ทั้งกายใจ 
ผ่านมิติของการให้และการรับ "สัมพันธภาพ" ที่เรามีให้กับทุกสิ่งรอบตัว
"การครอบงำควบคุมอีกฝ่ายให้ได้ดั่งใจ
ความกลัวที่จะสูญเสียและต้องยึดเกาะพึ่งพิงใครสักคน
การไม่ยอมปล่อยวางจากสัมพันธภาพและวิถีทางที่เป็นพิษแก่จิตใจ"
เหล่านี้คือประสบการณ์ที่ไกลห่างจากความรัก
ประสบการณ์ทั้งในฐานะผู้กระทำหรือถูกกระทำ ในทิศทางของความอึดอัด ไร้อิสระ ไม่พึงพอใจ ขาดความสดชื่นเหล่านี้ จะมีปัจจัยอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องเสมอ "ความไม่เข้าใจ" การจะเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างลึกซึ้ง จำเป็นอย่างยิ่งที่ "ความเอาใจใส่" จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง การขาดความเอาใจใส่ "จึงมิใช่รากฐานแห่งความรัก"

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือในโมงยามที่เรา "ทุกข์ใจ" และต้องวนเวียนอยู่กับความทุกข์ใจแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้ง ๆ ที่พยามอย่างที่สุดแล้ว แต่กลับเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เสียที แท้จริงแล้วปรากฏการณ์ที่ดูจะไร้ทางออกนี้เอง กำลังบอกใบ้ให้เราได้เรียนรู้ความจริงข้อหนึ่งของชีวิตว่า เรายังไม่ได้เข้าใจชีวิตและจิตใจของตัวเองมากพอ "ยังไม่เอาใจใส่ตัวเองมากพอ" การไม่เข้าใจตัวเองถึงต้นตอแห่งความทุกข์ คือผลจากการเอาใจใส่ตนเองอย่างผิดวิธี
พลังแห่งรักจึงมีพื้นฐานจากความเข้าใจ
หากจะรักสิ่งใดเราจำเป็นต้องเข้าใจสิ่งนั้นว่า
"การกระทำใดที่เกื้อกูล และการกระทำใดที่ทำร้าย"
หากเราตั้งเจตนาอย่างมั่นคงเพียงพอที่จะเข้าใจใครสักคน เราจะค้นพบคำตอบเสมอ
บุคคลแรกที่คู่ควรแก่ "ความรัก" จึงมิใช่ใครอื่น "ตัวเรา" คู่ควรแล้วที่จะสัมผัสและเข้าใจในประสบการณ์แห่งรัก เพราะหากเราไม่สามารถที่จะรักตัวเองได้ ความรักที่มีต่อผู้อื่นก็จะเจือปนไปด้วยความเข้าใจผิดสืบต่อไป

การรักตัวเองจึงเริ่มได้จากการหันมามองตนเองอย่างใส่ใจมากกว่าที่เคยทำ พร้อมกับการตั้งคำถามต่อตัวเองว่า วันนี้ได้ละเลยการสังเกตอะไรไปบ้าง หรือวันนี้มีช่วงไหนบ้างที่ทำอะไรเลื่อนลอยอย่างเบื่อหน่าย เพียงมีเจตนาที่จะดูแลรักษาชีวิตให้กลับมามีความสุข หรือช่วยให้ความทุกข์ได้รับการเยียวยา โดยไม่หลบหนีหรือทำเป็นลืม ๆ ไป "ไม่หลอกลวงตัวเองและผู้อื่น" หัวใจก็จะเปิดออกเพื่อยอมรับตัวเอง มีชีวิตมากขึ้น เมื่อนั้นเราก็จะยิ่งสัมผัสความรักได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
สัญญาณที่ชัดเจนอย่างหนึ่งเมื่อความรักเกิดขึ้นในหัวใจ
"ความเบื่อหน่ายจะจางหายไป และทุกสิ่งรอบตัวจะดูสดใหม่"
ความรักนั้นเกิดขึ้นได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา เพียงเรากลับมาเชื่อมโยงกับตนเองอีกครั้ง นั่นแปลว่า เรารักตัวเองได้เสมอ เข้าใจตนเองได้อย่างไม่จำกัด ใส่ใจตนเองได้อย่างต่อเนื่อง "ไม่มีใครพรากเจตนาแห่งรัก และความสามารถในการรักไปจากเราได้"
การเข้าใจจึงมีค่ามากกว่าการกดขี่
อิสรภาพนั้นกว้างขวางกว่าการครอบงำ
"การรักมีอานุภาพในการสร้างความสุขเยียวยาความทุกข์
...มิใช่บ่มเพาะความทุกข์กีดกันความสุข"
Gain The Counselor Office @Innovative Village 
๐ ปรึกษาปัญหาชีวิตกับนักจิตวิทยาการปรึกษา 
"เข้าใจชีวิต เพื่อการปรับตัวอย่างตระหนักรู้" ๐ 
Facebook: Gain The Counselor - เกน : นักจิตวิทยาการปรึกษา
Twitter: GainTheCouns
SHARE
Written in this book
คำถามจากความสงสัย
ตอบคำถามและคลี่คลายความสงสัยที่ค้างคาใจ จากมุมมองของนักจิตวิทยาการปรึกษา
Writer
GainTheCounselor
นักจิตวิทยาการปรึกษา
สวัสดีครับผมชื่อ "เกน" เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาครับ ผมขอใช้พื้นที่แห่งนี้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในชีวิต ร่วมเดินทางและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ^^ Facebook Fanpage: Gain The Counselor - เกน : นักจิตวิทยาการปรึกษา www.facebook.com/GainTheCounselor

Comments