2 / after take a train to see you
1
หวังว่าคงได้พบกันใหม่
หวังว่าคงจะจำกันได้
หวังว่าจะไม่ลืมชื่อกัน

2
ก่อนที่จันทร์จะลาดวงดาว
ก่อนที่อาทิตย์จะลาหมู่เมฆ
ก่อนที่ผีเสื้อจะลืมต้นไม้

3
หลังจากฤดูแห่งความเหงา
หลังจากความเศร้าของฉัน
หลังจากการเดินทางของคุณ

4
ไม่รู้ว่าจะนานเท่าใด
ไม่รู้ว่าจะไกลแค่ไหน
ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่

5
ดอกไม้คงโรยรา
เทียนคงหมดน้ำตา
หิ่งห้อยคงหยุดส่องแสง

6
เมื่อนั้นรถไฟคงหยุดที่สถานีสุดท้าย
เมื่อนั้นฉันคงแบกความทรงจำลงมาด้วย
เมื่อนั้นคุณคงเห็นว่า... กระเป๋าแห่งความทรงจำใบนี้ใหญ่แค่ไหน .
SHARE
Written in this book
YOU '당신'
วงโคจรของคุณ / การเดินทางของฉัน / เราต่างเลือนหายจากกันและกัน .
Writer
rozepeace
* poet
whaleverse.carrd.co

Comments